Studiegids

nl en

Praktijkoriëntatie

Vak
2023-2024

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Beginnende studenten hebben meestal nog geen duidelijke voorstelling van het beroep of het type functie waarvoor zij opgeleid worden. In Praktijkoriëntatie maken ze actief kennis met het beroep van pedagoog of onderwijskundige. Dit kan op verschillende manieren:
1. In de praktijk meelopen met een universitair afgestudeerd pedagoog of onderwijskundige in functie.
2. Een vrijwilligerstraject waarbij rechtstreeks met kinderen of mensen met een functiebeperking wordt gewerkt en pedagogische methoden worden (door)ontwikkeld vanuit wetenschappelijk perspectief.
3. Interviewen van verschillende pedagogische professionals in hbo-en wo- functies in diverse instellingen.

Studenten dienen zelf een instelling, vrijwilligerstraject, of professionals voor interviews te zoeken.

Voorbeelden van soorten instellingen waar academische pedagogen/onderwijskundigen werken zijn:

  • Onderwijsinstellingen

  • Preventieve voorzieningen

  • Jeugdhulpaanbieders

  • Instellingen voor mensen met een beperking

  • Pedagogische privé-praktijken
    De procedures die voor het vak gevolgd moeten worden staan beschreven op Brightspace en worden toegelicht tijdens het Tutoraat.

Leerdoelen

  • Een eerste inzicht verwerven in het pedagogisch beroepsveld en het beroep van een pedagoog of onderwijskundige, binnen één of meer instellingen uit het werkveld.

  • Een beeld krijgen van hoe wetenschappelijke kennis en inzichten, onder andere uit de opleiding, kunnen worden toegepast in de praktijk.

  • Een visie op het eigen toekomstige beroepsmatig functioneren ontwikkelen aan de hand van een kritische reflectie op de eerste praktijkervaringen of naar aanleiding van gesprekken met professionals in de praktijk.

Rooster

Voor dit onderdeel wordt geen vast rooster gehanteerd. Studenten maken op individuele basis afspraken over aanwezigheid met de instelling.

Onderwijsvorm

Concrete oriëntatie binnen een instelling uit het pedagogisch of onderwijskundig veld. Bij optie 1 lopen studenten verdeeld over een aantal dagdelen mee met diverse activiteiten in een instelling, met een universitair opgeleid pedagoog of onderwijskundige die daadwerkelijk in deze functie werkt. Deze wordt ook geïnterviewd om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van zijn/haar werkzaamheden. Bij optie 2, gaat het om het uitvoeren van een vrijwilligersproject, aangevuld met een interview. Bij optie 3 worden verschillende pedagogische professionals geïnterviewd.

LET OP: Voor dit vak hoef je je niet in te schrijven in MyStudymap.

Toetsing

Studenten vullen een vragenlijst in waarin zij vertellen over de inzichten die zij hebben opgedaan door hun Praktijkoriëntatie. De richtlijnen voor het beantwoorden van de vragen zijn beschreven op Brightspace. Studenten leveren de ingevulde vragenlijst in bij de coördinator die, aan de hand van een aan de studenten bekend gemaakt beoordelingsformulier, beoordeelt of is voldaan aan de eisen van het vak. Als niet is voldaan aan de eisen, kan eenmalig worden herkanst.
Let op: Praktijkoriëntatie is een verplicht onderdeel van het eerste jaar.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

Voor dit onderdeel wordt geen specifieke literatuur voorgeschreven. Het is bij optie 1 en 2 wel mogelijk dat artikelen moeten worden bestudeerd. Bij optie 3 is dit een vast onderdeel van de opdracht. Bij het beantwoorden van de afsluitende vragenlijst, verwijst de student naar in het eerste studiejaar reeds bestudeerde wetenschappelijke literatuur, en (eventueel) bestudeerde andere literatuur.

Contact

Coördinator van het vak is drs. I. Ligtermoet