Studiegids

nl en

Neurobiologische achtergronden van opvoeding en ontwikkeling (Pre-master)

Vak
2023-2024

Beschrijving

De biologische aspecten van ontwikkeling en opvoeding zijn niet meer weg te denken uit de pedagogiek en nemen ook een steeds grotere rol in binnen het pedagogische onderzoek.

In deze cursus laten we je kennis maken met de sociale neurowetenschappen. We staan stil bij de ontwikkeling van het brein en de verschillende biologische factoren die betrokken zijn bij (sociaal) gedrag. Hierbij komen ook de rol van genen, de betrokkenheid van verschillende hersengebieden bij cognitieve functies en de invloed van hormonale systemen aan bod.

Daarnaast bespreken we verschillende methoden en technieken die gebruikt worden in onderzoek. Ten slotte wordt bestudeerd welke implicaties deze neurobiologische achtergronden hebben voor de pedagogiek als wetenschap die nieuwe en praktisch bruikbare kennis over opvoeding en hulpverlening wil aandragen.

Leerdoelen

  • De student doet kennis op van (neuro-)biologische achtergronden van opvoeding en ontwikkeling.

  • De student raakt bekend met de methoden en technieken die gebruikt worden in biologisch getint pedagogisch onderzoek.

  • De student is beter in staat vakliteratuur in deze richting te lezen en begrijpen.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

LET OP: het vak Neurobiologische Achtergronden wordt twee keer per jaar aangeboden: één keer in het eerste semester (blok 1) en één keer in het tweede semester (blok 3).

Reguliere Bachelorstudenten (voor wie dit een verplicht vak is) kunnen Neurobiologische Achtergronden uitsluitend in het eerste semester volgen. In het eerste semester omvat het vak namelijk 6 ects, in het tweede semester echter 5 ects. Reguliere Bachelorstudenten die het vak tóch in het tweede semester volgen kunnen hun Bachelorexamen niet behalen omdat zij 1 ects tekort komen.

Pre-masterstudenten (voor wie dit een verplicht vak is) volgen Neurobiologische Achtergronden (Pre-master) in het tweede semester.

Studenten van de Academische Pabo (die dit vak als extra vak doen met het oog op de NVO-registratie) kunnen naar keuze Neurobiologische Achtergronden (in het eerste semester) of Neurobiologische Achtergronden (Pre-master) in het tweede semester volgen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Het vak wordt getoetst door middel van een schriftelijk tentamen met open èn multiple choice vragen. Het eindcijfer moet tenminste een 6.0 bedragen (eindcijfers tussen 5.5 en 5.9 worden afgerond naar een 6.0).

Brightspace

De collegestof zal voorafgaand aan het desbetreffende college op Brightspace verschijnen evenals mededelingen over de colleges.

Literatuur

  • Ward, Jamie. (2023). The student’s guide to social neuroscience. Third edition. New York: Psychology Press.

  • Literatuur in de vorm van artikelen (wordt tijdens de colleges bekend gemaakt).

Inschrijven voor Pre-master vakken en tentamens

LET OP In het eerste semester van de Pre-master Pedagogische Wetenschappen schrijven wij je in voor alle vakken. Je staat dan ingeschreven voor de hoor- en werkcolleges, voor de Brightspacemodules, voor de eerste tentamengelegenheden en ook voor de herkansingen van de vakken uit het eerste semester.

Voor alle vakken uit het tweede semester van het Pre-masterprogramma moet je je wel zelf inschrijven via uSis (NB niet via My Studymap). Je ontvangt hierover in het najaar nog een mail van het Onderwijs Servicecentrum, waarin dat wordt uitgelegd.
Het inschrijven voor alle vakken is verplicht, dus vergeet dat niet. Zonder inschrijving kun je niet deelnemen.

Contact

Vragen kun je per mail richten aan dr. A. Lotz.