Studiegids

nl en

Academische vaardigheden: Studieloopbaanoriëntatie 1

Vak
2023-2024

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

De cursus Academische Vaardigheden & Studieloopbaanorientatie (SLO) loopt over alle bachelorjaren en bestaat uit diverse bijeenkomsten en activiteiten per jaar. Via workshops met nauwe samenwerking met de Science Career Service worden studenten gestimuleerd om na te denken over belangrijke keuzes tijdens en na de studie. Tevens worden in dit vak algemene onderzoeksvaardigheden toegelicht, zoals het vinden van wetenschappelijke literatuur, wetenschappelijk schrijven en presenteren.

Gedurende het eerste semester van het eerste studiejaar wordt er eveneens door studenten van het LBC een studentenmentoraat gehouden. Aansluitend aan de plenaire SLO bijeenkomsten zal het LBC het onderwerp van de mentoraatbijeenkomst aan studenten toelichten en daarna met belangstellenden uiteengaan in kleinere groep(en). Het thema van een mentoraatbijeenkomst zal aansluiten op het behandelde onderwerp tijdens de voorafgaande SLO bijeenkomst.

Leerdoelen

Doelstellingen Academische Vaardigheden & Studieloopbaanorientatie:
Onder academische vaardigheden vallen alle vaardigheden die tijdens de studie worden opgedaan die nodig zijn voor het uitvoeren van onderzoek (lezen, schrijven en presenteren op een wetenschappelijk niveau). Een deel hiervan wordt opgenomen in jaar 1 van het vak. Het onderdeel studieloopbaanoriëntatie heeft tot doel studenten na te laten denken over de keuzes tijdens de bacheloropleiding biologie in de breedste zin van het woord. Onderwerpen die hierbij tijdens jaar 1 aan de orde komen zijn:

  1. Een studieplan schrijven (inclusief zelfstudie) en effectief tijd managen.
  2. Wetenschappelijke literatuur vinden, lezen en citeren.
  3. Wetenschappelijk presenteren & spreken in het openbaar.
  4. In eigen woorden toelichten en kritisch reflecteren op de gekozen studie.
  5. Plannen voor de (nabije) toekomst (m.b.t. studie en/of werk) bedenken en verwoorden.
  6. Kritisch reflecteren op persoonlijke zwaktes en sterke punten.

Doelstellingen Mentoraat:
Het studentenmentoraat heeft als doel om eerstejaarsstudenten vanuit de eigen persoonlijke ervaring van ouderejaarsstudenten ondersteuning te bieden bij de overgang van de middelbare school naar de universiteit. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn bijvoorbeeld huisvesting, studeertips en extracurriculaire activiteiten.

Eindtermen:
Na het gevolgd hebben van SLO gedurende de 3 bachelor jaren kan een student, op basis van het door de student gemaakte persoonlijke profiel en de individuele en groepsgewijze oriëntatie, gemotiveerd kiezen voor bijvoorbeeld een specialisatiegebied, onderwerp van een bachelorstage, masteropleiding of potentiele werkkring.
Na het gevolgd hebben van het studentenmentoraat zijn studenten vanuit de ervaringen van ouderejaarsstudenten zo goed mogelijk geinformeerd op een aantal relevante onderwerpen en hebben zij een netwerk opgebouwd voor toekomstige vragen.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, workshops en opdrachten.

Toetsing en weging

Deelname aan bijeenkomsten, op tijd inleveren van opdrachten, opdrachten voldoen aan de minimumeisen (bijv. aantal woorden). Details staan op Brightspace.

Literatuurlijst

Achtergrond- en aanvullende informatie via Brightspace en de SLO website.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Eerstejaars bachelorstudenten worden voor semester 1 door de facultaire studentenadministratie ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens via My Studymap. Zonder geldige voorinschrijving in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Coördinator: Dr. D.J. Foschepoth
Email: d.j.foschepoth@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het detailrooster van de bijeenkomsten en informatie over de colleges en werkopdrachten staat op Brightspace.