Studiegids

nl en

Academische Vaardigheden: Project Microbiologie

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

De projectweek heeft als thema ‘Microben om ons heen’. Hierbij gebruik je kennis en vaardigheden opgedaan tijdens colleges en practica van het vak Microbiologie. Je gaat in teamverband onderzoeksvragen formuleren, microbiologische experimenten opzetten, uitvoeren en uitwerken. De resultaten worden gepresenteerd in verschillende werkvormen (verslag, presentatie en clip).

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus kan de student:

  • een klein microbiologisch experiment opzetten waarbij de kennis en vaardigheden uit blok 1 en 2 worden toegepast.

  • een vraagstelling passend bij een microbiologisch experiment opstellen.

  • eerdere opgedane kennis van microbiële basistechnieken toepassen in een eigen onderzoek.

  • resultaten van een microbieel experiment (zoals type kolonies en aantal kolonies op een voedingsbodem) omzetten naar een overzichtelijke dataset.

  • een kleine dataset interpreteren onder andere met behulp van statistiek (zoals chi-kwadraattoets of t-test)

  • een microbiologisch experiment verwerken in een coherent wetenschappelijk verslag, een korte videoclip of een dia presentatie.

  • in een groep samenwerken door middel van taakverdeling en open communicatie.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Practicum, zelfwerkzaamheid in groepsverband, presenteren (mondeling en schriftelijk).

Toetsing en weging

Beoordeeld worden een verslag (50% van het eindcijfer), presentatie (20%) en clip (30%).

Om het project succesvol af te ronden is voldoende aanwezigheid en inzet noodzakelijk en een eindcijfer hoger dan een 6,0.

Literatuurlijst

Instructies Microbiologie via LabBuddy (https://bio-lei.labbuddy.net), informatie op Brightspace en theorie van Microbiologie.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Eerstejaars bachelorstudenten worden voor semester 1 door de facultaire studentenadministratie ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens via My Studymap. Zonder geldige voorinschrijving in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Coördinator: Dr. Ir. J. van den Brink
Email: j.van.den.brink@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Cursusmateriaal staat op Brightspace, communicatie en wijzigingen gaan ook via Brightspace.