Studiegids

nl en

Academische vaardigheden: Studieloopbaanoriëntatie 2

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

De cursus Studieloopbaanorientatie (SLO) loopt over alle bachelorjaren en bestaat uit diverse bijeenkomsten en activiteiten per jaar. Via hoorcolleges, voorlichtingsbijeenkomsten, individuele en/of groepsopdrachten worden studenten gestimuleerd om na te denken over de keuze voor en inrichting van de studie en over de wensen t.a.v. een vervolgopleiding of potentieel werkveld na het afsluiten van de bacheloropleiding. Tevens worden in dit vak algemene onderzoeksvaardigheden toegelicht, zoals wetenschappelijk schrijven en presenteren.
In het tweede jaar van SLO verschuift de focus van algemene vaardigheden, naar het identificeren en ontwikkelen je eigen vaardigheden. Je leert bijvoorbeeld hoe je jezelf naar de arbeidsmarkt kan profileren en een goede sollicitatiebrief kunt schrijven.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus kan de student: 
1. Zichzelf en hun prestaties omschrijven op een professionele manier (bijvoorbeeld in een CV).
2. Interesses en vaardigheden toelichten en uitleggen hoe deze aansluiten op de interesses van een onderzoeksgroep of potentiele werkgever (motivatiebrief).
3. Een professioneel netwerk uitbreiden (voor stage/werk mogelijkheden).
4. Zichzelf pitchen tegenover een potentiele stagebegeleider/werkgever.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Hoor- of Werkcolleges en opdrachten.

Toetsing en weging

Deelname aan bijeenkomsten/activiteiten, zelfstudie, inleveren van opdrachten en/of presentaties.

Literatuurlijst

Achtergrondinformatie via Brightspace.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Eerstejaars bachelorstudenten worden voor semester 1 door de facultaire studentenadministratie ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens via My Studymap. Zonder geldige voorinschrijving in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Coördinator: Dr. D.J. Foschepoth
Email: d.j.foschepoth@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het detailrooster van de bijeenkomsten en informatie over de colleges en werkopdrachten staat op Brightspace.