Studiegids

nl en

Biodiversiteit

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

De biodiversiteit op aarde is enorm groot. Deze cursus behandelt een selectie van terrestrische en mariene organismen, biedt inzicht in de verscheidenheid aan lichaamsvormen, levenswijzen, en levenscycli, en traint je om verschillende groepen volgens de richtlijnen van de taxonomie te bestuderen.

Zo zal je tijdens practica kenmerken van diverse soorten vastleggen en de resultaten interpreteren. Hierbij kom je erachter waarom sommige diergroepen zo moeilijk zijn om te determineren en te classificeren, en waar je aan moet denken bij het selecteren en verzamelen van materiaal voor taxonomisch onderzoek. Bovendien leer je mariene ecosystemen en leefgemeenschappen te onderscheiden, en kom je te weten welke factoren het voorkomen van soorten beïnvloeden.

Op deze manier kom je erachter waarom er zo’n hoge biodiversiteit is op aarde, welke patronen van biodiversiteit binnen een ecosysteem of wereldwijd bestaan, en waarom het zo belangrijk is om verschillende taxa te kunnen herkennen en classificeren.

Leerdoelen

Na afronding van deze cursus kunnen studenten:

  • Methodes beschrijven om organismen voor taxonomisch onderzoek te selecteren en/of te verzamelen, en deze methodes toepassen.

  • Waarnemingen uitvoeren aan terrestrische en aquatische taxa volgens de richtlijnen van de taxonomie en deze observaties vastleggen en interpreteren.

  • Geselecteerde terrestrische en mariene taxa classificeren, vergelijken en karakteriseren wat betreft hun lichaamsbouw, levenswijze (bijv. benthisch/vrijlevend) en levenscyclus, en voorbeelden geven.

  • Belangrijke vaktermen definiëren en relateren aan specifieke terrestrische en mariene taxa.

  • Mariene ecosystemen en leefgemeenschappen (koraalriffen, meiofauna) categoriseren en vergelijken.

  • Voorbeelden geven van hoe soorten in een levensgemeenschap elkaar beïnvloeden en beredeneren hoe deze en andere omgevingsfactoren het voorkomen van soorten beïnvloeden.

  • Ruimtelijke en temporele patronen van biodiversiteit (binnen een ecosysteem of globaal) interpreteren en verklaren.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Tijdens hoorcolleges vertellen onderzoekers van Naturalis Biodiversity Center over de taxa waaraan zij onderzoek verrichten, en over de ecosystemen waar deze groepen leven (o.a. koraalriffen).

Daarnaast zijn er practica, waarbij zowel microscopische preparaten als gehele organismen worden bestudeerd. Een deel van deze organismen betreft specimens uit de natuurhistorische collectie van Naturalis, een ander deel zal zelf worden verzameld aan de hand van verschillende technieken.

Daarnaast zijn er (verplichte) excursies, waarbij je de biodiversiteit in mariene habitats zult identificeren en vergelijken aan de hand van praktische opdrachten.

Toetsing en weging

Het cijfer wordt vastgesteld op grond van een tentamen en een reeks practica met opdrachten. Een voorwaarde voor het behalen van een cijfer is aanwezigheid bij de verplichte onderdelen.

Het eindcijfer bestaat uit de volgende deelcijfers:
Tentamen: 75% (minimaal 5.5)
Practicum: 25% (minimaal 5.5)

Literatuurlijst

Hand-outs van de hoorcolleges en uitgedeeld materiaal tijdens de practica.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens via My Studymap. Zonder geldige voorinschrijving in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Coördinator: Prof. dr. N.J. de Voogd
E-mail: nicole.devoogd@naturalis.nl

Opmerkingen

Instructies en cursusmateriaal is te vinden in de Brightspace-module.
Maximaal aantal deelnemers: 65