Studiegids

nl en

Oral History

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten BA Geschiedenis.

Beschrijving

Iedere contemporain historicus krijgt ermee te maken: informatie die nergens op schrift staat, maar wel is opgeslagen in de geheugens van betrokkenen. In dit college leer je die informatie opdiepen door het houden van interviews. Hoe benader je iemand die je wilt interviewen? Welke vragen stel je? Hoe leg je een gesprek vast? Hoe weet je of een herinnering betrouwbaar is? En hoe analyseer en verwerk je het interviewmateriaal? Om de opgedane theoretische kennis in de praktijk te brengen, gaat iedere student zelfstandig op pad om de stem van het verleden vast te leggen. Daarbij wordt de student aangemoedigd ook historisch beeldmateriaal bij de interviews te betrekken.

De interviews worden gehouden rondom een thema, dat aan het begin van de cursus bekend wordt gemaakt.

Dit hulpvak is verbonden aan de afstudeerrichtingen Sociale Geschiedenis, Nederlandse Geschiedenis en Algemene Geschiedenis.

Leerdoelen

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting:
 • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen.

 • bij de afstudeerrichting Economische/Sociale Geschiedenis voor de toepassing van sociaal-wetenschappelijke concepten en het verwerven van inzicht in de interactie in sociale processen op basis van onderzoek in kwalitatieve als kwantitatieve primaire bronnen.

 • bij de afstudeerrichting Nederlandse Geschiedenis voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis.

Leerdoelen, specifiek voor dit hulpvak

De student:

 • 2) kan de technieken toepassen die nodig zijn voor het bestuderen van primair bronnenmateriaal, in dit geval interviews;

 • 3) onderkent de relatie tussen de bruikbaarheid, materialiteit, ontstaans- en bewaarsgeschiedenis van primair bronnenmateriaal;

 • 4) kan interviews opzetten, theoretische kennis toepassen, interviews afnemen, transcriberen en verwerken in een historisch essay.

 • 5) heeft kennis van de mogelijkheden en het gebruik van digitale onderzoeksmethoden. De student gebruikt meer geavanceerde databases.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Essay 3600-4000 woorden (exclusief transcriptie)
  Getoetste leerdoelen: 1-4

 • Wekelijkse opdrachten
  Getoetste leerdoelen: 3-5

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 1-2

Weging

 • Essay op basis van interviews (inclusief transcriberen): 60%

 • Wekelijkse opdrachten: 30%

 • Participatie: 10%

Wat betreft de weging het volgende: het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Het eindwerkstuk kan worden herschreven indien met een onvoldoende beoordeeld.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

 • Valerie Raleigh Yow, Recording oral history. A guide for the humanities and social sciences. Third edition (New York 2015)
  https://catalogue.leidenuniv.nl/permalink/f/q6ue0j/UBL_ALMA51360749510002711

 • Alessandro Portelli, ‘The death of Luigo Trastulli: memory and the event’ in: Idem, The death of Luigo Trastulli, and other stories. Form and meaning in Oral History (New York 1991)
  https://catalogue.leidenuniv.nl/permalink/f/n95gpj/UBL_ALMA51254868570002711

Overige literatuur wordt via Brigthspace bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.