Studiegids

nl en

Seks in Perspectief

Vak
2023-2024

Disclaimer: De voertaal van Seks in Perspectief is Nederlands, wat betekent dat de tussenopdrachten & de eindopdracht in het Nederlands gemaakt worden. Er zijn twee gastcolleges die in het Engels gegeven worden, en sommige literatuur zal eveneens in het Engels zijn. Dit omdat deze gastdocenten niet uit Nederland komen maar wel de beste persoon zijn om deze colleges te geven, en omdat veel literatuur gewoonweg niet in het Nederlands beschikbaar is.

Vaardigheden: Analyseren, Oplossingen genereren, Projectmatig werken, Samenwerken, Mondeling communiceren, Presenteren, Maatschappelijk bewustzijn, en Reflecteren.
Thema’s: Onderwijs; Behandeling in de medische wereld; Politiek en beleid; Marketing; Rechten, wetten en regels; Kunst; Media en meer!
Disciplines: Seksuologie, Onderwijswetenschappen, Psychologie, Sociologie, Rechten, Criminologie, Politiek, Marketing, Kunst, Communicatiewetenschappen, Geneeskunde.

Toelatingseisen:
Voorkennis over seks als onderwerp is zeker niet nodig. Naar onze ervaring zijn juist onverwachte meningen en nieuwe invalshoeken heel waardevol om verandering in werking te zetten. Ook als je geen studieachtergrond binnen sociale of psychologische wetenschappen hebt zien we je erg graag bij ons vak! Mocht je twijfelen of het vak iets voor je is, kun je altijd per mail even contact opnemen met vakcoördinatoren Eva of Deva. Er zijn dus geen toelatingseisen, wel randvoorwaarden (open blik, respectvolle omgang met elkaar), ook tijdens de les zullen deze gewaarborgd worden.

Dit vak is een (extracurriculaire) Honours Class: een keuzeonderdeel binnen het Honours College. Het vak staat open voor zowel tweedejaars en derdejaars Honours College studenten als derdejaars reguliere studenten. Toelating gebeurt op basis van een korte motivatie.

Beschrijving:
Seks(ualiteit) is een intiem, persoonlijk en daardoor spannend onderwerp om te bespreken. Het sijpelt door in alle lagen van ons werk- en privéleven, soms prominent, maar misschien nog wel vaker onopgemerkt. Denk aan op tv: ‘sex sells’, op school: seksuele voorlichting, bij de dokter: wat doet een chronische ziekte met je seksualiteit?, op werk: #metoo, in het nieuws: seks als oorlogsmiddel en op straat: protesten over femicide. Seks trekt aandacht. Van het witte doek tot de kroeg, van tiktok tot de werkvloer.

Toch wordt seks zelden als een academisch, wetenschappelijk onderwerp gezien en besproken. Wanneer er wél over wordt gepraat, wordt het snel gerelateerd aan de persoonlijke ervaring en beleving van de spreker en luisteraar(s), waardoor het een taboeonderwerp en daarmee onderbelicht blijft. Problemen die zich voordoen worden vanuit handelingsverlegenheid vaak niet, nauwelijks, en/of moeizaam aangepakt.

Seks in perspectief zal je inzicht geven in alle disciplines waar seks een rol speelt, zoals media, onderwijs, marketing, justitie, politiek, kunst en meer! Seks is overal mee verweven - maar we betrekken seks zelden vanuit een wetenschappelijk, normaliserend en realistisch perspectief bij het benaderen van (maatschappelijke) problemen, terwijl dit vaak een essentieel onderdeel is van een doorbraak. Daarom is de drijvende vraag van dit vak: ‘hoe kunnen we maatschappelijke en seksgerelateerde problemen benaderen vanuit een wetenschappelijk, normaliserend en realistisch perspectief?’ Tijdens Seks in perspectief ga je met een kritische en academische blik kijken naar een zelfgekozen casus en begeleiden wij je deze casus te voorzien van een oplossing met dit perspectief als hulpmiddel.

Leerdoelen:

De drijvende vraag van dit vak is: ‘hoe kunnen we maatschappelijke en seksgerelateerde problemen benaderen vanuit een wetenschappelijk, normaliserend en realistisch perspectief?’. Tijdens Seks in perspectief gaan studenten een zelfgekozen casus benaderen vanuit dit perspectief. Zij creëren in groepjes een oplossing (minimum viable product) die academisch onderbouwd wordt (CSW-rapport) en leren dit te communiceren naar maatschappelijke partijen (symposium). De begeleiding en assessment kent de volgende leerdoelen:
Leerdoelen MVP (minimum viable product). Je kunt…

 • … een complex maatschappelijk probleem benaderen vanuit een wetenschappelijk, seksueel en normaliserend perspectief;

 • … samenwerken in groepen van 3 tot 4 personen om oplossingsgericht een gekozen casus te benaderen;

 • … onderzoek en uitkomsten communiceren met stakeholders en gekregen feedback verwerken in de ontwikkeling van het product.

Leerdoelen CSW (Casusanalyse, Scrumdagboek, Wetenschappelijke onderbouwing). Je kunt…

 • … onderscheid maken tussen je probleemstelling en doelstelling door de achtergrond, maatschappelijke context en huidige stand van zaken van een casus mee te nemen in je probleemanalyse;

 • … het maatschappelijk belang voor het ontwikkelen van een mvp voor je casus verantwoorden met literatuur, veldonderzoek en expertinterviews, conform richtlijnen;

 • … reflecteren op het proces van ontwikkeling van een product en samenwerking o.b.v. de SCRUM methode.

Leerdoelen Symposium. Je kunt…

 • … je seksgerelateerde onderzoek en eindproduct (je mvp) aan stakeholders en experts presenteren en communiceren in een formele setting, gebruik makend van de tips en skills van de Projectavond (week 11) zodat deze gasten zich uitgenodigd voelen om feedback te geven en implementatieopties te bespreken;

 • … uitkomsten van jouw seksgerelateerde onderzoek en eindproduct overbrengen op een normaliserende en doeltreffende manier, gebruik makend van wetenschappelijke onderbouwing;

 • … kritische vragen stellen over het seksgerelateerde onderzoek en eindproduct van medestudenten en deze van constructieve feedback voorzien.

Programma en rooster:
De bijeenkomsten van deze class zullen plaatsvinden op volgende maandagen van 18.00 - 20.30:

Sessie 1: 9 oktober (Pieter de la Court, zaal 5A.37)
Seks in het maatschappelijk speelveld
Hoe maak je onderscheid tussen seks in privesfeer (micro), een seksgerelateerd onderwerp (meso) en seks als academisch perspectief (macro)?

Sessie 2: 16 oktober (Pieter de la Court, zaal 5A.37)
Onderwijs & voorlichting
Hoe gaan we in het klaslokaal om met de seksuele ontwikkeling en beleving van jongeren?
College Sanderijn van der Doef (seksuoloog, WHO, auteur van (wetenschappelijke) literatuur & boeken, expert seksuele vorming)

Sessie 3: 23 oktober (Pieter de la Court, zaal 5A.37)
Medische wereld
Hoe beïnvloedt seks(ualiteit) de medische intake, diagnose en behandeling?
College Moniek ter Kuile (seksuoloog, associate professor, klinisch psycholoog LUMC)

Sessie 4: 30 oktober (Pieter de la Court, zaal 5A.37)
Projectavond
Aan de slag met brainstormen, plannen en de eerste stappen zetten voor je project.

Sessie 5: 6 november (Pieter de la Court, zaal 5A.37)
De wet
Hoe beïnvloedt seks wettelijke kaders en vrijheden, en vice versa?
College Richard Korver (advocaat)

Sessie 6: 13 november (Pieter de la Court, zaal 5A.37)
Politiek & beleid
Hoe werkt het proces van aanvraag tot beleid wanneer het gaat om thema’s zoals seks(ualiteit)?
College Gemeente Leiden, Programma Veilige Steden

Sessie 7: 20 november (Pieter de la Court, zaal 5A.37)
Feedbackronde met experts
Welke hordes zijn er voor ontwikkeling van je project en hoe overkom je deze?

Sessie 8: 27 november (Pieter de la Court, zaal 5A.37)
ProtestArt: Kunst, activisme & seksualiteit
College Fleur Pierets (schrijver & spreker)

Sessie 9: 4 december (Pieter de la Court, zaal 5A.37)
Business & marketing
Selling Sex vs. Sex Sells: op welke manier wordt seks(ualiteit) geschuwd en gevierd in de marketing- en bedrijfswereld?
College Izabela Bartyzel (founder RedCheeks academy, expert communicatie & seks)
Dit college wordt gehouden door een Engels-talige gastdocent

Sessie 10: 11 december (Pieter de la Court, zaal 5A.37)
Ethische porno
Ethische porno: waarom en hoe?
College Jennifer Lyon Bell (founder Blue Artichoke, Amsterdam)
Dit college wordt gehouden door een Engels-talige gastdocent

Sessie 11: 18 december (Pieter de la Court, zaal 5A.37)
Projectavond
De retorica van een taboeonderwerp
College Thomas van Neerbos (universitair docent Retorica, podcastmaker Fantasiewerelden, speaker coach, speechschrijver)

Sessie 12: 21 december (17.30 - 21.00) (Pieter de la Court, Living Lab 1B.01)
Symposium

Deadline eindopdracht: 15 januari 2024

Locatie:
Pieter de la Court gebouw

Literatuurlijst:

De literatuur- & bronnenlijst zal later gedeeld worden via Brightspace. Verwacht bij Seks in Perspectief niet slechts academische & wetenschappelijke bronnen, aangezien de bronnen enerzijds als essentiële informatie, maar anderzijds ook als inspiratie worden gezien. De lijst zal gaan van wetenschappelijke artikelen1 tot onder andere documentaires2 en andere soorten media (krantenartikelen, verslagen van juridische zaken, YouTube video’s, etc.)3.

1Laan, E. T., Klein, V., Werner, M. A., van Lunsen, R. H., & Janssen, E. (2021). In pursuit of pleasure: A biopsychosocial perspective on sexual pleasure and gender. International Journal of Sexual Health, 33(4), 516-536. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19317611.2021.1965689

Lakoff, G., & Johnson, M. (2003). Language, Thought and Culture. In Metaphors We live by. (pp. 124-134)

Ter Kuile, M. M., Brauer, M., & Laan, E. (2006). The female sexual function index (FSFI) and the female sexual distress scale (FSDS): psychometric properties within a Dutch population. Journal of sex & marital therapy, 32(4), 289-304. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00926230600666261

2 Poitras, L. (Director). (2023). All the Beauty and the Bloodshed [Film; online].

3 Consent-video voor kinderen & jongeren: https://www.youtube.com/watch?v=VtsZWyclvyg

Studielast en werkvorm:

Dit vak is 5 EC waard, wat betekent dat de totale studielast 140 uur bedraagt:

 • wekelijkse werkgroepen à 2.5 uur = 30 uur

 • wekelijks lezen van literatuur à 2 uur = 24 uur

 • wekelijkse SCRUM meetings à 30 min = 6 uur

 • wekelijkse opdracht (MVP) à 4 uur =48 uur

 • wekelijkse CSW rapport à 2uur = 24 uur

 • overlige wekelijkse taken (contact met experts, plannen team meetings, SCRUM dagboek, etc.) à 40 min = 8 uur.

Toetsing:

 • Ontwikkeling van een minimum viable product (mvp) met je groep (40% eindcijfer)

 • Schrijven van CSW-rapport (Casusanalyse, Scrum dagboek, Wetenschappelijke onderbouwing) met je groep (40% eindcijfer)

 • Presentatie Symposium (20% van eindcijfer)

Brightspace en uSis:

Brightspace wordt gebruikt in dit vak. De registratie in Brightspace zal centraal worden gedaan.

Let op: studenten hoeven zich niet aan te melden in uSis voor de Bachelor Honours Classes. De registratie zal centraal worden gedaan.

Aanmelden:

Aanmelden voor dit vak is mogelijk van maandag 21 augustus t/m dinsdag 12 september 2023 via de Honours Academy. De aanmeldlink zal op de studenten website van de Honours Academy worden geplaatst.

Let op: studenten hoeven zich niet aan te melden in uSis voor de Bachelor Honours Classes. De registratie zal centraal worden gedaan voor begin van het vak.

Contact:
Deva Duveen: devadominique@gmail.com
Eva Bus: evamariabus@gmail.com