Studiegids

nl en

Blockchain – toepassingen in en impact op de juridische dienstverlening en praktijk; voor Advocatuur, Notariaat en Bedrijfsjuristen

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Toegelaten tot Honours College Law.

Beschrijving

Wat is blockchain en hoe werkt het? Hoe weet je wanneer je blockchain kunt gebruiken? En moet je kunnen programmeren om blockchain toe te kunnen passen?

Voor iedereen die van blockchain heeft gehoord, maar nog niet helemaal weet wat je met blockchain kunt doen, biedt Honours College Law het vak ‘Blockchain –impact op de juridische praktijk. ; voor Advocatuur, Notariaat en Bedrijfsjurist.

Dit vak is bestemd voor aankomende advocaten, bedrijfsjuristen en notarissen die meer willen leren over de impact die blockchain heeft op de juridische praktijk. Gedurende een periode van 7 weken wordt een afwisselend programma geboden over blockchain, op het raakvlak van wetenschap en praktijk.
Het programma start met twee interactieve colleges waarin de theorie en werking van blockchain wordt besproken. Voorts worden de studenten bekend gemaakt met Legal Design als framework* voor het ontwikkelen van creatieve oplossingen voor juridische vraagstukken.*

Hierna volgen 4 werkgroepen waarin de deelnemers in teams aan de slag gaan met het ontwikkelen van een oplossing voor een juridisch vraagstuk waar blockchain toepasbaar is. De studenten krijgen in deze werkgroepen uitleg en begeleiding van ervaren blockchain-kenners en van juristen, advocaten en notarissen die bekend zijn met de toepassing in de juridische praktijk.

De docent, drs. Jan Willem Kakebeeke, is al vele jaren betrokken bij Legal Tech ontwikkelingen. Hij is gefascineerd door de impact van technologie en innovatie op o.a. ondernemerschap en het juridische werkveld.

Het einddoel van het vak is het opleveren van een concept voor een juridische blockchain toepassing in de vorm van een Legal Design.

Leerdoelen

Doelstellingen van het vak

Dit vak stelt als doel een verdiepende introductie te bieden tot de toepassingen van blockchain in juridische dienstverlening. Studenten worden uitgedaagd op het raakvlak van wetenschap en praktijk blockchain concepten en theorieën te implementeren.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Een goed begrip van het functioneren van blockchain in de context van de juridische praktijk;

 • In staat zijn mondeling en schriftelijk uitleg te kunnen geven aan derden over blockchain en de relevantie voor juridische dienstverlening kunnen toelichten;

 • Een juridisch innovatievraagstuk kunnen analyseren en een goed gestructureerd advies schrijven en presenteren;

 • Kennis nemen van- en ervaring opdoen met Legal Design als hulpmiddel bij juridische vraagstukken;

 • De meerwaarde van een advies helder en overtuigend kunnen communiceren;

 • Andere studenten voorzien van advies en feedback;

 • Werken in teamverband.

Onderwijsvorm

Werkgroepen

6 sessies à 3 uur
Namen docenten: drs. J.W.A. Kakebeeke & gastdocenten
twee interactieve introductiecolleges en vier werkgroepen/seminars.

Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de opgegeven literatuur en documenten.

Presentaties eindresultaten
1 sessie van 3 uur
Vereiste voorbereiding door studenten: Presentatie van onderzoeksresultaten met behulp van PowerPoint.

Dit vak heeft de status van praktische oefening: aanwezigheid en deelname is verplicht.

Toetsing

Toetsvormen

 • Individuele opdracht (op basis van literatuur en inhoud van werkgroepen): 40% van eindcijfer

 • In teams uitgewerkt innovatievraagstuk (Design Thinking / Legal Design): 40% van eindcijfer

 • Presentatie eindresultaat: 20% van eindcijfer

Inleverprocedures
Inleveren op Brightspace.

Periode

Dit vak wordt verzorgd in blok 4 en de bijeenkomsten zijn op de maandagen, van 17:15 tot 20:00 uur.

Brightspace

Bij dit vak wordt gebruikgemaakt van Brightspace.

Literatuur

Er wordt gebruik gemaakt van artikelen zowel uit de wetenschap als in toegepaste vorm bij dit vak. Deze zullen via Brightspace ter beschikking worden gesteld.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via de administratie van HC Law.

Maximum aantal deelnemers

24

Contact

 • Vakcoördinator: Drs. J.W.A. Kakebeeke;

 • Werkadres: Steenschuur 25 te Leiden;

 • Bereikbaarheid: Na afspraak via het secretariaat 071 – 527 7851;

 • E-mail: j.w.a.kakebeeke@law.leidenuniv.nl