Studiegids

nl en

Stage - Rechtspraktijk

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Toegelaten tot Honours College Law, en in beginsel derdejaars student rechten of Criminologie.
Het is (bijvoorbeeld) mogelijk om na het einde van het tweede bachelorjaar een stage te doen in de zomer.

Wanneer je denkt inhoudelijk eerder geschikt te zijn voor een stage (bijvoorbeeld omdat je al een (juridische) studie hebt gedaan), neem dan contact op met de vakcoördinator.

Beschrijving

Het uitgangspunt van het HC Law-vak ‘Stage Rechtspraktijk’ is om inzicht te verkrijgen in hoe het is om in de juridische of criminologische praktijk werkzaam te zijn.

Binnen een stage voer je zelfstandig (en met/onder begeleiding) inhoudelijke werkzaamheden van enige omvang uit, of bereid je deze voor. Een stage kan ook (deels) een ‘meeloopstage’ zijn.

Daarnaast is de persoonlijke en professionele ontwikkeling een kernelement van dit vak. Voorafgaand aan de stage formuleer je wat je verwachtingen zijn, maar ook wat jouw doelen zijn. Welke vaardigheden en/of competenties wil je ontwikkelen? Op deze manier zet je jouw stage maximaal in om het leerproces te benutten. Gedurende de stage reflecteer je op jouw eigen opgestelde doelen vanuit de door jou opgedane ervaring op dit ontwikkelingsproces en dit ‘reflectie-onderdeel’ neem je op in je uiteindelijke stageverslag.

Een stage kan meetellen voor:

  • 5 EC. In dit geval geldt een norm van minimaal een maand met vijf dagen per week (met weken van 36-40 uur – in totaal minimaal 140 uur);

  • 10 EC. Hiertoe dient er minimaal twee maanden werk te zijn verricht van vijf dagen per week (met weken van 36-40 uur – in totaal minimaal 280 uur).

De vereiste tijdsduur wordt mede bepaald door de omvang en het juridisch gewicht (de moeilijkheidsgraad) van de werkzaamheden.

Leerdoelen

Na de stage:

  • Ben je in staat om zelfstandig werkzaamheden van enige omvang op academisch (juridisch) niveau voor te bereiden en uit te voeren (zoals het verzamelen van informatie, interpreteren van gegevens, conclusies trekken, evalueren, het mondeling en schriftelijk doen van aanbevelingen en advies);

  • Heb je kennis gemaakt met de dagelijkse gang-van-zaken en praktijken bij een werkgever;

  • Heb je meer inzicht in je eigen competenties en vaardigheden en ben je in staat om daarop te reflecteren.

Onderwijsvorm

Practicum.

Toetsing

De stage mondt uit in het schrijven van een stageverslag. Het stageverslag is bedoeld voor de vakcoördinator, die het verslag van feedback voorziet, en de Examencommissie van de Honours Academy.

Het stageverslag wordt niet becijferd, maar beoordeeld met een ‘voldaan/voldoende’ of ‘niet-voldaan/onvoldoende’. Daarbij dient een beoordeling of evaluatie van de stagebegeleider te worden bijgevoegd.

Voor meer informatie over de inhoud van het stageverslag: zie de Brightspace-pagina van jouw cohort.

Aanmelden

Je bent zelf verantwoordelijk om een stageplek te bemachtigen. Op Brightspace vind je hiervoor tips & tricks.

Let wel: stages moeten vooraf worden gemeld bij honours@law.leidenuniv.nl en vervolgens worden goedgekeurd door de vakcoördinator om mee te tellen voor EC binnen je Honours-traject.

Voorafgaand aan de stage dien je concrete leerdoelen voor jezelf te formuleren waardoor je het maximale uit je stage en de ontwikkeling van jezelf kunt halen. Zie de Brightspace pagina van jouw cohort voor het format en hoe en waarom je deze doelen formuleert.

Contact

  • • Vakcoördinator: mr. dr. Claudia Bouteligier

  • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C0.09

  • Bereikbaarheid: dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdag

  • Telefoon: 071 - 527 7628

  • E-mail: honours@law.leidenuniv.nl