Studiegids

nl en

Religie en politiek in modern China

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Als het aantal geïnteresseerde studenten hoger is dan het aantal plaatsen, hebben studenten Chinastudies en religiewetenschappen voorrang.

Studenten die binnen deze cursus hun BA Eindwerkstuk willen schrijven, zullen hiervoor toestemming moeten krijgen vanuit de opleiding. Aanmelden voor begeleiding bij het eindwerkstuk kan middels dit formulier.

Beschrijving

China kent een rijke religieuze traditie die ook na zeventig jaar met een uitgesproken atheïstische Partij aan de macht niet is verdwenen. Kennis van relevante historische en hedendaagse ontwikkelingen en van de rol van religie in China draagt bij aan een groter begrip van het moderne China en inzicht in het beleid van de Chinese Communistische Partij. Aan de hand van primaire en secundaire bronnen zal dit collega ingaan op de oorsprong en kenmerken van het religieuze beleid van de Chinese Communistische Partij, de verhouding van Partij en overheid met verschillende religieuze bewegingen, zowel toegestane als illegale, en actuele thema’s waarbij religie een rol speelt.

Leerdoelen

Na deze cursus succesvol te hebben afgerond kan de student

  • inzicht geven in de relatie tussen politiek en religie in de Volksrepubliek

  • deze kennis gebruiken om relevante historische en hedendaagse ontwikkelingen in de Volksrepubliek te duiden en

  • verschillende soorten (beleids)documenten en rapporten kritisch beoordelen

Transferable skills

Na afronding van het vak hebben de studenten hun vaardigheden verbeterd wat betreft

  • het zelfstandig zoeken naar en reflecteren op relevante literatuur

  • het duidelijk maken van ideeën, feiten en meningen in begrijpelijke taal en op heldere wijze

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

  • Mondelinge en schriftelijke opdrachten (50% van het eindcijfer)

  • Eindwerkstuk (50% van het eindcijfer)

Weging

Zie boven

Herkansing

Opdrachten en eindwerkstuk mogen, als het cijfer onvoldoende is, worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Literatuur zal via Brighspace bekend worden gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Kies uit de onderstaande mogelijkheden (weghalen wat niet van toepassing is):
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof

Opmerkingen