Studiegids

nl en

Voorbereiding Programmeerwedstrijden

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Algoritmiek

Beschrijving

Programmeerwedstrijden vormen een goede gelegenheid om je algoritmische programmeervaardigheden aan te scherpen. Het is daarbij motiverend als je ook goed presteert. Bij dit vak behandelen we enkele types opgaven die regelmatig voorkomen bij wedstrijden, en lossen die ook op: Te denken valt aan opgaven met strings, combinatorische opgaven, graafwandelingen, andere graafalgoritmes, dynamisch programmeren en geometrische opgaven.

Leerdoelen

Zorgvuldiger en kritischer leren programmeren.
Nieuwe algoritmes leren.
Beter presteren bij programmeerwedstrijden.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de Studenten-website:

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege (practicum).

Toetsing

Programmeerwedstrijd met diverse opgaven. Mogelijk bonuspunten te verdienen met goede prestaties op LKP2019 en BAPC2019.

Literatuur

Steven S. Skiena & Miguel A. Revilla, Programming Challenges – The programming contest training manual, Springer (2003), ISBN 9780387001630

Blackboard

blackboard

Contact

Onderwijscoordinator Riet Derogee

Website

website

Opmerkingen

Dit is een extracurriculair vak.