Studiegids

nl en

Tolerantie: geschiedenis en actualiteit van een spraakmakend begrip

Vak
2023-2024

Thema's: Tolerantie, historische patronen, burgerschap, diversiteit, juridische vertaling van tolerantie
Disciplines: Filosofie, rechtsgeleerdheid, geschiedenis
Vaardigheden: Onderzoeken, Analyseren, Oplossingen genereren, Samenwerken, Mondeling communiceren, Schriftelijk communiceren, Presenteren, Reflecteren, Zelfstandig leren.

Toelatingseisen:

Dit vak is een (extracurriculaire) Honours Class: een keuzeonderdeel binnen het Honours College. Daarnaast kunnen derdejaars studenten die niet het Honours College programma volgen zich ook aanmelden voor de Bachelor Honours Classes. Er vindt een selectie plaats o.a. op basis van motivatie en gemiddeld cijfer van de bacheloropleiding.

Beschrijving:

Tolerantie is een begrip dat al eeuwen beleden én bestreden wordt. Tolerantie was cruciaal in pogingen vrede en stabiliteit te brengen in het door religieuze twisten verdeelde Europa van de zestiende eeuw. En in algemene zin roept het nog steeds positieve associaties op met ruimdenkendheid en je openstellen voor de ander. Tegelijkertijd is er ook een lange traditie van kritiek van tolerantie: als aanmatigend, en recenter als achterhaald, biased of zelfs als onderdrukkend. Wat heeft tolerantie ons te bieden?

In deze Honours Class duiken we in de geschiedenis van, en actuele discussies over, tolerantie. Dat doen we aan de hand van het recente boek Ware tolerantie, waarin toonaangevende Nederlandse auteurs op het gebied van tolerantie dit begrip bespreken. We bekijken het begrip daarbij door drie voor tolerantie cruciale wetenschappelijke disciplines: filosofie, recht en geschiedenis. Zo zullen we historische patronen rondom tolerantie blootleggen en het belang van tolerantie voor onder meer diversiteit en burgerschap bestuderen.

Leerdoelen:

Bij het succesvol afronden van dit vak:

  • Heeft de student een diepgaand begrip van de discussies rondom tolerantie

  • Kan de student actuele vraagstukken plaatsen in de sleutel van tolerantie

  • Kan de student het begrip tolerantie vanuit verschillende disciplinaire invalshoeken analyseren (d.w.z. filosofisch, juridisch en historisch)

  • Heeft de student begrip van de uitdagingen en de meerwaarde van een interdisciplinaire benadering

  • Heeft de student inzicht in wat een academisch co-referaat is en wat daarbij de bijhorende conventies en benodigde vaardigheden zijn

  • Heeft de student ervaring met het geven van constructieve kritiek

Programma en rooster:

De bijeenkomsten van deze class zullen plaatsvinden op volgende woensdagen van 19.15 - 21.00.

Sessie 1: 10 april (19.15 - 21.00)
Algemene inleiding
door Bastiaan Rijpkema, Eva Polman en Bart Schreuders

Sessie 2: 17 april (19.15 - 21.00)
Tolerantie & diversiteit
door Halleh Ghorashi

Sessie 3: 24 april (19.15 - 21.00)
Tolerantie & filosofie
door Theo de Wit

Sessie 4: maandag 6 mei (19.15 - 21.00) Kamerlingh Onnes gebouw, zaal B0.14
Tolerantie & recht
door Tamar de Waal

Sessie 5: 8 mei (19.15 - 21.00)
Tolerantie & geschiedenis
door James Kennedy

Sessie 6: 15 mei (19.15 - 21.00)
Tolerantie & sociale cohesie
door Marcel ten Hooven

Sessie 7: 22 mei (19.15 - 21.00)
Afsluiting door Bastiaan Rijpkema, Eva Polman en Bart Schreuders

Deadline eindopdracht: 10 juni

Locatie:
Kamerlingh Onnes gebouw, zaal B0.35

Literatuurlijst:

Marcel ten Hooven (red.), Ware tolerantie. Hoe we onszelf kunnen zijn en elkaar toch kunnen verdragen, Amsterdam: Van Gennep 2022 (in het bijzonder vijf hoofdstukken uit dit boek, geschreven door de sprekers genoemd onder ‘Programma en rooster’)

Aanvullende literatuur via Brightspace

Studielast en werkvorm:

Dit vak is 5 EC waard, wat betekent dat de totale studielast 140 uur bedraagt:

  • Werkgroepen: 7 werkgroepen à 2 uur (aanwezigheidsplicht)

  • Lezen van literatuur: 6 uur p/week

  • Opdrachten & eindopdracht: 84 uur

Toetsing:

De toetsing is als volgt:

20% academisch groepsreferaat
Studenten bereiden in een team van 4 een co-referaat van 10 tot 15 minuten voor bij een van de hoofdstukken uit week 2 tot en met 6. Ze presenteren dit in reactie op de presentatie van de spreker van de betreffende bijeenkomst. In de eerste bijeenkomst wordt stilgestaan bij de eisen waaraan een goed en constructief referaat voldoet, zoals als dat ook op academische conferenties gebruikelijk is (maar ook daar niet altijd lukt). Studenten oefenen hiermee een aantal van de universitaire vaardigheden.

80% interdisciplinaire eindopdracht
Het vak wordt afgesloten met een essay (3000 woorden) over het hoofdthema tolerantie waarbij in ieder geval twee van de drie disciplines van het vak gecombineerd worden (filosofie, recht en geschiedenis). In de laatste week wordt ingegaan op hoe je zo’n interdisciplinaire benadering kunt toepassen en hoe daar in het kader van de opdracht op getoetst wordt.

Het is niet verplicht om alle deeltoetsen met een voldoende te behalen om dit vak succesvol af te ronden. Studenten kunnen een onvoldoende compenseren.

Brightspace en uSis:

Brightspace wordt gebruikt in dit vak. De registratie in Brightspace zal centraal worden gedaan.

Let op: studenten hoeven zich niet aan te melden in uSis voor de Bachelor Honours Classes. De registratie zal centraal worden gedaan.

Aanmelden:

Aanmelden voor dit vak is mogelijk tot 3 april via dit formulier.

Let op: studenten hoeven zich niet aan te melden in uSis voor de Bachelor Honours Classes. De registratie zal centraal worden gedaan voor begin van het vak.

Contact:
Mr. Eva Polman
e.l.t.polman@law.leidenuniv.nl