Studiegids

nl en

Werkcollege BA2: Global Renaissance

Vak
2023-2024

Toegangseisen

De volgende vakken dienen succesvol te zijn afgerond:

 • Freshman's Class

 • Academische Vaardiheden II

 • Visuele Analyse

Beschrijving

In de laatste jaren speelt de zogenaamde ‘global turn’ een belangrijke rol in de historische wetenschappen, in het bijzonder ook bij kunstgeschiedenis. Recente studies als Global Objects: Toward a Connected History (2022) van Edward S. Cooke, Jr en The Globalization of Renaissance Art: A Critical Review (2017) van Daniel Savoy (red.) stappen af van de expliciet eurocentrische invulling van het begrip Renaissance.

In deze werkgroep bespreken we met behulp van recente literatuur hoe dit nieuwe kennisgebied in vier centrale thema’s tot uitdrukking komt, in en buiten Europa: mensen, reizen, materialen, kennis. Deze vier thema’s onderzoeken we aan de hand van allerlei vroegmoderne kunstvoorwerpen—van schilderijen tot porselein, van luxueus textiel tot ornamenten en motieven in de architectuur.

Langs welke routes kwamen ebbenhout en ivoor verwerkt in de kostbare kunstkasten naar Nederland? Waarom zien we Afrikaanse figuren op schilderijen van Andrea Mantegna? Welke stereotypen gebruikt Jan van Kessel (1626-1679) om de vier werelddelen af te beelden? Waarom zien we in schilderijen en toneelstukken over Amerika zoveel verentooien?

Leerdoelen

 1. Kennis en inzicht verwerven in de ‘global renaissance’ als kennisgebied en methodologie;
 2. Beschrijven en analyseren van objecten (op locatie) binnen het kennisgebied;
 3. Academische vaardigheden, in het bijzonder het zoeken, analyseren en presenteren van secundaire literatuur, bepalen van de status quaestionis en het formuleren van een onderzoeksvraag, en het mondeling en schriftelijk presenteren van de onderzoeksresultaten.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Bij de colleges en excursies geldt een aanwezigheidsplicht. Verzuim in verband met geldige omstandigheden dient schriftelijk/per mail vooraf te worden gemeld bij een van de docenten. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer een student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebrekenblijven kan het vak niet succesvol worden afgesloten en kan deelname aan de toetsen worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook: link naar OER

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

 • Excursie

Toetsing en weging

Toetsing

 • Actieve deelname aan de colleges en excursies

 • Tussentijdse opdrachten (presentatie, voorbereiding literatuur)

 • Onderzoekspaper

Weging

Actieve deelname en opdrachten (25%)
Onderzoekspaper (75%)

Herkansing

De toetsen maken naar weging onderdeel uit van het eindcijfer. Bij een onvoldoende van de cursusopdrachten wordt een vervangende opdracht opgegeven. De onderzoekspaper kan worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Edward S. Cooke, Jr., Global Objects: Toward a Connected Global Art History, Princeton 2022 (online via UBL)

 • Daniel Savoy (red.), The Globalization of Renaissance Art: A Critical Review, Leiden/Boston 2017 (online via UBL)
  Overige literatuur wordt via BrightSpace gedeeld. De teksten zijn online of op een leesplank beschikbaar bij de UB Leiden.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Niet van Toepassing

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal