Studiegids

nl en

Pedagogisch-didactisch handelen 2

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding of tweejarige Educatieve master. Pedagogisch-didactisch handelen 2 kan alleen worden gevolgd indien Praktijk 1 is behaald en met Praktijk 2 is/wordt begonnen.

Beschrijving

Tijdens het studieonderdeel Pedagogisch-didactisch handelen 2 worden de studenten begeleid bij het leren van hun praktijkervaringen en het verdiepen en verbreden van hun onderwijsrepertoire. Studenten leren op een systematische en onderzoeksmatige manier hun praktijkervaringen te begrijpen en te analyseren vanuit pedagogische en didactische perspectieven, nieuwe voornemens en plannen te formuleren, uit te voeren in de lespraktijk en opnieuw te evalueren in een doorlopende leercyclus.

Leerdoelen

Studenten kunnen op een systematische en onderzoeksmatige manier praktijkervaringen analyseren vanuit pedagogische en didactische perspectieven, nieuwe voornemens en plannen formuleren, deze uitvoeren in de lespraktijk en opnieuw evalueren in een doorlopende leercyclus. Meer specifiek kan de student:

  • praktijkervaringen nauwgezet beschrijven en analyseren vanuit een pedagogisch-didactisch perspectief en de daaraan verbonden concepten;

  • op een opbouwende manier feedback geven, vragen, ontvangen aan en van relevante anderen en deze gebruiken bij de formulering van nieuwe voornemens;

  • voornemens formuleren, een nieuw ontwerp maken en uitvoeren en hierbij gebruik maken van de pedagogisch-didactisch perspectieven en de daaraan verbonden concepten;

  • toetsen of beoogde doelen zijn bereikt, en

  • de eigen visie op onderwijs en de eigen pedagogisch-didactische ontwikkeling verwoorden in relatie tot de eigen professionele identiteit, de schoolcontext, doelen van het (school)vak en manieren waarop de student die doelen wil bereiken.

Rooster

Onderwijs verzorgd door het ICLON vindt plaats op maandag. Studenten ontvangen vanuit de ICLON onderwijsadministratie per e-mail informatie over het rooster.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

  • Intervisie

  • Zelfstudie

Toetsing en weging

Toetsing

Toetsing vindt plaats middels producten waarin de eigen visie op onderwijs, onderwijsvoorbereiding en -uitvoering, de eigen pedagogisch-didactische ontwikkeling en plan voor verdere ontwikkeling worden beschreven, geanalyseerd en geëvalueerd. Inhoud en specifieke opdrachten staan vermeld in de syllabus. Voor de tentamendata zie de Syllabus en het overzicht Data beoordelingsmomenten en inleverdata producten.

Weging

Het eindcijfer van het vak komt tot stand door een beoordeling met de rubric professional, waarop voor alle categorieën minimaal niveau 2 behaald moet zijn.

Herkansing

In overleg met de supervisor wordt een leerovereenkomst met concrete doelen en procesafspraken (inclusief tijdpad en beoordelingsmoment van de herkansing) vastgesteld.

Literatuurlijst

Voor literatuurlijst zie de Syllabus Pedagogisch-didactisch handelen.

Inschrijven

De ICLON Onderwijsadministratie regelt de inschrijving voor de studieonderdelen van de Lerarenopleiding. Dit geldt niet voor eventuele vakdeficiënties.

Contact

Coördinator Pedagogisch-didactisch handelen: Gitta de Graaf en Nienke Wieringa.

Opmerkingen

Onderzoek binnen studieonderdeel

Tijdens Pedagogisch-didactisch handelen leren studenten op een systematische en onderzoeksmatige manier praktijkervaringen te begrijpen en te analyseren.