Studiegids

nl en

Inleiding Klassiek Hebreeuws

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Geen.

Het tentamen Inleiding Klassiek Hebreeuws is een toegangseis voor het college Lectuur Klassiek Hebreeuws (5531VLKH) en het college Bijbels Aramees: Daniël (5532VBAD).

Beschrijving

Grammaticale inleiding in het taaleigen van het Klassiek of Bijbels Hebreeuws, de taal van het grootste gedeelte van de Hebreeuwse Bijbel of het ‘Oude Testament’. Na bestudering van de beginselen wordt aan de hand van lectuur van diverse hoofdstukkende de grammatica uitgelegd.

Leerdoelen

  • Kennis van schrift en grammatica van het Klassiek Hebreeuws.

  • Vaardigheid in begrijpend lezen en grammaticaal analyseren van eenvoudige prozateksten in het Klassiek Hebeeuws.

  • Vaardigheid in het raadplegen van relevante literatuur (woordenboeken, commentaren, grammatica’s) bij de lectuur van passages uit de Hebreeuwse Bijbel.

Hiermee sluiten de leerdoelen van de cursus aan op de volgende eindkwalificaties van de BA ONOS, zoals beschreven in de OER:

I.1.a, I.3.a, III.1.b

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege met verplichte aanwezigheid.

Toetsing en weging

Toetsing en weging

Schriftelijke deeltoets tijdens toetsweek: 30%
Schriftelijk tentamen na afloop van de cursus: 70%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de bovenstaande deelcijfers.

Het vak is met succes afgerond als het resultaat een voldoende is (dwz een 5,50 of hoger).

Herkansing

Er is één schriftelijke herkansing die geldt voor 100%.

Inzage en nabespreking

Er wordt een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Biblia Hebraica Stuttartensia;

J.P. Lettinga, Grammatica van het Bijbels Hebreeuws (12e herz. ed. door M.F.J. Baasten & W.Th. van Peursen; Leiden/Boston 2012) en M.F.J. Baasten & W.Th. van Peursen, Leerboek van het Bijbels Hebreeuws (Leiden/Boston 2012) [N.B. Oudere edities van Lettinga zijn niet geschikt].

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht. Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Aanmelden Contractonderwijs en als Uitwisselingsstudent

Hier vind je informatie over kosten, inschrijving en voorwaarden voor het volgen van deze cursus in het kader van Contractonderwijs (met (deel)tentamen(s) en toekenning van ECs).

Uitwisselingsstudenten met vragen over inschrijving, kunnen contact opnemen met het Humanities International Office.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent vermeld in de informatiekolom rechts.

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc, kun je contact opnemen met de Onderwijsadministratie de Vrieshof.

Opmerkingen

-