Studiegids

nl en

Basic Biochemistry and Molecular Biology for Bioinformatics

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Tijdens Basic Biochemistry and Molecular Biology for Bioinformatics zal je kennismaken met de chemische en moleculaire basis achter het leven. Het vak bestaat uit drie onderdelen: collegeserie Chemie van het Leven (leerdoelen 1 t/m 4), collegeserie Moleculaire Genetica (leerdoelen 5 t/m 10), en practicum Moleculaire Technieken (leerdoelen 9 t/m 12).

In de colleges behorend bij Chemie van het Leven worden de chemische basisbegrippen (chemische elementen, chemische verbindingen, reacties, mechanismen, interacties), de unieke eigenschappen van water (zuur/base, pKa) en de functie van biomoleculen (nucleïnezuren, aminozuren, lipiden en koolhydraten) in de biologie behandeld.

In de colleges behorend bij Moleculaire Genetica komen de volgende onderwerpen aan bod: structuur van het erfelijk materiaal, DNA replicatie, mutatie, transpositie, DNA schade en reparatie, transcriptie van DNA in RNA en translatie van RNA in eiwit, regulatie van genexpressie in prokaryoten en eukaryoten, recombinant DNA, vectoren, kloneren, moleculair biologische technieken voor genotypering of detectie van genexpressie, DNA sequencing en genomen, genetische modificatie, transgene planten en dieren, (therapeutisch) klonen.

Tijdens het practicum Moleculaire Technieken (onderdeel Basispracticum) zal je kennismaken met de apparatuur en de basisvaardigheden in het laboratorium (pipetteren, afwegen, steriel werken, buffers en oplossingen maken). Je zal een stukje DNA uit een kwal in een vector kloneren om een fluorescerende bacterie te maken. Tijdens het practicum wordt aandacht besteed aan academische vaardigheden, zoals leren bijhouden van een labjournaal en het verwerken van experimentele resultaten.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus kan de student: 
1. de bouw van atomen en moleculen benoemen en herkennen.
2. de structuur en functie van koolwaterstofmoleculen benoemen en herkennen.
3. de structuur en functie van biologische macromoleculen (nucleïnezuren, aminozuren, eiwitten) en lipiden benoemen en herkennen.
4. analysetechnieken van biologische macromoleculen benoemen en identificeren.
5. de moleculaire basis van overerving bij prokaryoten en eukaryoten beschrijven en uitleggen (DNA, chromatine, DNA replicatie, genen).
6. genexpressie en regulatie van genexpressie beschrijven en uitleggen op het niveau van transcriptie en translatie.
7. beschrijven op welke manieren mutaties kunnen ontstaan in DNA en begrijpen wat het effect daarvan is op de overerving.
8. basale DNA sequencing technieken beschrijven en uitleggen en de resultaten interpreteren, en beschrijven en uitleggen hoe daarmee genomen in kaart zijn gebracht,.
9. basale moleculair-biologische technieken, zoals kloneren, PCR, qPCR, Western blotting beschrijven, uitleggen, interpreteren en toepassen.
10. methoden voor genetische modificatie en het kloneren van organismen beschrijven, uitleggen en toepassen.
11. practica zelfstandig voorbereiden door het lezen van de theorie achter het wetenschappelijke experiment en verwerken door middel van een laboratoriumjournaal.
12. basisvaardigheden in het laboratorium (zoals pipetteren, afwegen, steriel werken, buffers en oplossingen maken) uitvoeren.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Colleges (Chemie van het Leven en Moleculaire Genetica) en practicum (Moleculaire Technieken)

Toetsing en weging

Het eindcijfer bestaat uit de volgende onderdelen:

  • tentamen Chemie van het Leven (colleges + hoofdstukken 2, 4, 5 uit Biology van Campbell) – 25% van het eindcijfer,

  • tentamen Moleculaire Genetica (colleges + hoofdstukken 16 t/m 20 uit Biology van Campbell) – 50% van het eindcijfer,

  • practicum Moleculaire Technieken – 25% van het eindcijfer.

Om het vak Fundamenten van het Leven succesvol af te ronden moeten alle onderdelen voldoende zijn en is aanwezigheid bij het practicum verplicht. Elk onderdeel is apart te herkansen.

Literatuurlijst

  • Biology, Campbell, 12th edition

  • Collegeserie: dia’s van de colleges (te vinden op Brightspace)

  • Practicum: online instructies via LabBuddy (https://bio-lei.labbuddy.net)

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Eerstejaars bachelorstudenten worden voor semester 1 door de facultaire studentenadministratie ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens via My Studymap. Zonder geldige voorinschrijving in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Coördinator: …

Opmerkingen

Aanvullende informatie en cursusdocumenten staan op Brightspace en in LabBuddy.