Studiegids

nl en

Topical Reading: Korean Culture and Heritage

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor BA3-studenten van de BA Koreastudies die alle vakken van BA1 en BA2 met succes hebben afgerond en van plan zijn hun BA eindwerkstuk te schrijven in het voorjaar van 2023.

Beschrijving

In deze cursus wordt dieper ingegaan op a) de theoretische benadering van het bestuderen van “(Koreaanse) cultuur” (inclusief erfgoed en musea) in brede zin en b) het kritisch lezen en bestuderen van relevant bronmateriaal in het Koreaans en Engels. Dit begint bij het identificeren wat cultuur zoal kan zijn en in welke contexten dit concept gebruikt wordt door verschillende partijen. Vervolgens wordt gekeken naar teksten over cultuurgerelateerde onderwerpen in het Koreaans waarvan de inhoud in het Nederlands of Engels redelijk bekend zouden moeten zijn, om zo gespecialiseerde vocabulaire op te bouwen die toegepast kan worden bij het gebruik van m.n. Koreaanse bronnen in het eindwerkstuk. Door het aanbieden van een verscheidenheid aan teksten wordt de student gestimuleerd om haar/ hun/zijn interesse in Koreaanse cultuur te verbreden en verdiepen met als doel om uit een verscheidenheid aan opties een goed afgebakend onderwerp en onderzoeksvraag te kunnen formuleren.

Leerdoelen

Bij het afronden van de cursus heeft de student:

  • Diepgaande kennis en inzicht m.b.t. de cursusthema’s en bekendheid met relevante academische en sociale discussies (in media enz.) verworven;

  • Inzicht in verschillende onderzoeksmethodologieën en hun sterke en zwakke punten verworven;

  • Kritische leesvaardigheid in het Engels en het Koreaans, en academische schrijfvaardigheid en (groeps)presentatievaardigheden ontwikkeld;

  • Een onderwerp geïdentificeerd en een onderzoeksvraag geformuleerd voor het BA eindwerkstuk.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

  • Participatie (15%)

  • Groepsproject (25%)

  • Essay (60%)

Weging

Deze cursus bestaat uit de drie bovenstaande onderdelen. Het eindcijfer wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van de drie beoordelingscriteria.

Herkansing

Om te slagen voor deze cursus dienen studenten een eindcijfer van 5.50 (=6) of hoger te behalen en een voldoende voor de eindopdracht (5.5 of hoger). Studenten die gezakt zijn voor de cursus (met een totaalcijfer van 5,49 [=5] of lager) of die gezakt zijn voor de eindopdracht (5,49 of lager) moeten een herkansing doen. Om aan deze herkansingsmogelijkheid deel te nemen dienen die studenten te voldoen aan de aanwezigheidscriteria voor de cursus als geheel. De herkansing bestaat uit een herziene en uitgebreide versie van het eindwerkstuk en geldt voor 100% van het eindcijfer.

Inzage en nabespreking

Studenten kunnen binnen 30 dagen na de bekendmaking van hun eindcijfers een individuele afspraak maken met de docent om de cijfers in te zien.

Literatuurlijst

Een literatuurlijst zal worden opgenomen in de syllabus die geüpload zal worden op Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie De Vrieshof

Opmerkingen

Er geldt een strikt aanwezigheidsbeleid. Als je tijdens het semester meer dan drie sessies mist, kun je worden uitgesloten van verdere deelname aan de cursus en worden je werkstukken niet beoordeeld. Afwezigheid moet van tevoren worden gemeld. Dispensatie van de aanwezigheidsregeling voor verzachtende omstandigheden kan alleen worden verleend door de examencommissie na overleg met de docent.