Studiegids

nl en

Scriptieseminar Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de MA Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, die Vakdidactiek 1 en Praktijk 1 hebben afgerond.

Beschrijving

Het scriptieseminar is een introductie en eerste aanzet tot de onderdelen “Masterthese” en “Vakdidactische verdieping”. In drie bijeenkomsten leren studenten wat er met de twee onderdelen is bedoeld en wat er van hen verwacht wordt; en over verschillen en overeenkomsten van methoden van vakinhoudelijk en vakdidactisch onderzoek. Ze kiezen vervolgens één thema waarin zij zich zowel vakinhoudelijk (masterthese) als vakdidactisch-kritisch (vakdidactische verdieping) zullen verdiepen. Na de derde bijeenkomst schrijven studenten een plan van aanpak voor beide onderdelen.

Studenten nemen verplicht deel aan het scriptieseminar in het kader van de begeleiding bij het opzetten, schrijven en afronden van hun thesis en vakdidactische verdieping.

Leerdoelen

  • Je kent verschillen en overeenkomsten tussen vakinhoudelijk en vakdidactisch onderzoek

  • Je kunt onderzoeksvragen formuleren voor vakinhoudelijk en vakdidactisch onderzoek die betrekking hebben op hetzelfde inhoudelijke thema

  • Je kunt een geschikt onderzoeksontwerp en geschikte methoden van onderzoek selecteren voor het beantwoorden van vakinhoudelijke en vakdidactische onderzoeksvragen

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.
Vragen? Neem contact op met de betreffende docent en/of ICLON Onderwijsadministratie.

Onderwijsvorm

Drie werkcolleges:

  • Introductie

  • Thema’s

  • Bespreken plan van Aanpak
    Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

Het seminar culmineert in een Plan van Aanpak, waarin beschreven staat hoe de onderzoeksvraag van de Masterthese en de onderzoeksvraag bij Vakdidactische verdieping beantwoord zal worden. Dit Plan van Aanpak wordt niet met een cijfer, maar met voldoende/onvoldoende beoordeeld.

Weging

Voldoende/onvoldoende voor Plan van Aanpak.

Herkansing

Bij de herkansing worden dezelfde eisen gesteld aan het als bij de eerste kans.

Literatuurlijst

Aanbevolen literatuur

Mackey (2017). 30: Classroom-based research. In: Loewen, S., & Sato, M. (Eds.). (2017), The Routledge Handbook of Instructed Second Language Acquisition (1st ed.). Routledge.
Plomp, T. (2007). Educational design research: An introduction. In N. Nieveen & T. Plomp (Eds.), An introduction to educational design research (pp. 11–50). Enschede: SLO.
Jong, J. de (2013). Handboek Academisch schrijven. In stappen naar een essay, paper of scriptie. Bussum: Coutinho.

Inschrijven

Zie de informatie bij Aanmelden/inschrijven studieonderdelen op de tab 'Over deze master’ op de studiegidspagina met informatie over de tweejarige Educatieve master.

Contact

Dr. N.H. de Jong Dr. E.A. Op de Beek

Opmerkingen