Studiegids

nl en

Introductieweek

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Toegang tot de bachelor Geneeskunde.

Beschrijving

Voorbereidende week op het eerste jaar van de studie geneeskunde.

De thema's die behandeld gaan worden:

  • Wat moet je kunnen en weten als toekomstig arts (competenties);

  • Leren studeren en hulpbronnen;

  • De eerste 2 maanden van de opleiding;

  • Hoe het leven als een geneeskunde student eruit ziet.

Leerdoelen

De student:
1. Kan uitleggen wat het (maatschappelijke) doel en de taken zijn binnen de Nederlandse gezondheidszorg, hoe de gezondheidszorg is opgebouwd (0e, 1e, 2e lijn) en welke uitdagingen hierin verwacht worden in de toekomst, alsook wat de rol van de arts daarin is (medisch deskundige; beroepsbeoefenaar).
2. Beschrijft globaal wat de leerdoelen zijn binnen de artsopleiding (raamplan), hoe die passen bij de persoon van de student, en wat nodig is om die doelen te bereiken (FeedUp, Feedback en Feed Forward; leider, beroepsbeoefenaar)
Ontwikkeling tot medisch deskundige en communicator
3. Kent belangrijke ethische en juridische aspecten in de rol als arts, te weten de artseneed, professioneel gedrag en zelfontwikkeling, vertrouwensrelatie en beroepsgeheim (medisch deskundige; beroepsbeoefenaar).
Ontwikkeling tot professional en leider
4. Kan het didactische concept van self-regulated Learning uitleggen en waarom en hoe betere zelfregulering het leren helpt
5. Kan de mate van eigen zelfregulatie in het leerproces uitleggen, en de uitdagingen hierin
6. Heeft gereflecteerd op het eigen leren op de middelbare school (en zelfzorg), en een globaal plan geschreven voor het komende onderwijsblok
7. Formuleert initiële leerdoelen voor de eerste studieperiode/blok.

Rooster

Het rooster kun je raadplegen via MyTimeTable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges, werkgroep uit LPV traject en een reflectieopdracht,

Toetsing en Weging

Het aantal studiepunten voor deze week is 1 EC, dit staat voor 28 uur studielast.

Als toetsing voor de introductieweek moet een kort verslag worden geschreven, een leer- en actieplan voor de eerste periode van de opleiding waar in het eerste ontwikkelgesprek op wordt gereflecteerd.

Meer informatie over de eisen staat op de Brightspace pagina van LPV1 in het toetsplan.

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst van de bachelor Geneeskunde, zie de Studiematerialenlijst GNK 2023-2024.

Inschrijven

Inschrijving vindt plaats via MyStudyMap. Voor dit vak gelden de standaard inschrijftermijnen die genoemd worden in het Protocol Inschrijven voor onderwijs en tentamens van de Universiteit Leiden. Voor meer informatie, zie de studentenwebsite.

Let op: als eerstejaarsstudent word jij ingeschreven voor de werkgroepen door de Studentenadministratie. Ouderejaars studenten moeten zich wel voor werkgroepen inschrijven via MyStudyMap.

Contact

LPV1@lumc.nl

Opmerkingen