Studiegids

nl en

Themaweek AI & Technologie

Vak
2023-2024

Let op: voor deze themaweek apart kun je geen studiepunten halen. Het voldoende afronden van beide themaweken (Gezondheidszorg en Beroeporiëntatie en AI & Technologie) levert drie studiepunten op.

Toegangseisen

Toegang tot de bachelor Geneeskunde.

Beschrijving

Deze themaweek is ontworpen om studenten geneeskunde een grondige introductie te geven in de wereld van kunstmatige intelligentie (AI) en medische technologie. Het doel is om studenten inzicht te geven in de huidige en toekomstige mogelijkheden en tekortkomingen van AI en technologie in de medische praktijk. Daarnaast zullen de studenten kennis en vaardigheden opdoen om deze technologie op waarde te schatten. De focus ligt niet alleen op de techniek zelf, maar ook op aangrenzende gebieden zoals ethiek, recht en hoe je een AI-tool in de zorg implementeert.

Leerdoelen

 • Studenten kennen voorbeeledn van hoe AI en medische technologie nu al in het dagelijks leven en in de medische praktijk wordt toegepast.

 • Studenten kunnen het gebruik van AI en medische technologie op waarde schatten en kennen de mogelijkheden en beperkingen.

 • Studenten begrijpen de basis van AI en machine learning, wat voor data je ervoor nodig hebt en weten wat je hebt aan het resultaat.

 • Studenten snappen de belangrijkste stappen in het ontwikkelen van AI-toepassingen en kennen hun rol als domeinexpert hierin.

 • Toepassingen van Natural Language Processing en Computer Vision in de geneeskunde kunnen worden toegelicht.

 • Studenten weten de basis van de wetgeving omtrent privacy en datagebruik en weten hoe dit van toepassing is op AI in de zorg.

 • Studenten onderkennen het belang van ethische afwegingen wanneer data, AI en andere medische technologie gebruikt worden in de medische pratijk.

Rooster

Het rooster kun je raadplegen via MyTimeTable.

De tentamendata zijn vastgesteld door het opleidingsbestuur en staan vermeld in het rooster.
In het rooster en/of op Brightspace wordt bekend gemaakt wanneer en op welke wijze de inzage en nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Globaal Rooster:
Maandag t/m donderdag:

 • Ochtend: hoorcollege

 • Middag: werkcollege

Vrijdag:

 • Ochtend: eindevenement

 • Middag: eindevenement

Onderwijsvorm

 • Hoorcolleges

 • Werkcolleges

 • Zelfstandige literatuurstudie (in groepje)

Toetsing en Weging

Deze cursus wordt getoetst aan de hand van aanwezigheid en een groepsopdracht, waarbij studenten voldoende of onvoldoende kunnen scoren. De groepsopdracht dient aan het einde van de week ingeleverd te worden.

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst van de bachelor Geneeskunde, zie de Studiematerialenlijst GNK 2023-2024.

Inschrijven

Inschrijving vindt plaats via MyStudyMap. Voor dit vak gelden de standaard inschrijftermijnen die genoemd worden in het Protocol Inschrijven voor onderwijs en tentamens van de Universiteit Leiden. Voor meer informatie, zie de studentenwebsite.

Let op: als eerstejaarsstudent word jij ingeschreven voor de werkgroepen door de Studentenadministratie. Voor de (deel)tentamens moeten eerstejaars zich echter wel zelf inschrijven. Ouderejaars studenten moeten zich wel voor werkgroepen inschrijven via MyStudyMap.

Contact

Marcel Haas - m.r.haas@lumc.nl

Ai@lumc.nl

Opmerkingen