Studiegids

nl en

Griekse papyri uitgeven

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten die de cursus Paleografie van de Griekse papyri gevolgd hebben.

Beschrijving

Studenten ontcijferen, individueel en gezamenlijk, de Griekse tekst van originele ongepubliceerde papyri uit de collectie van het Papyrologisch Instituut en maken een eerste editie van een individueel toegewezen fragment volgens hedendaagse papyrologische conventies. Tussentijdse en uiteindelijke resultaten worden gepresenteerd aan de groep (in het Engels) en het eindresultaat wordt uitgeschreven in de vorm van een echte editie (in het Nederlands).

Leerdoelen

Kennis en inzichten:

 • Kennis van de elementen, layout en inhoud van papyrusedities van Griekse documentaire papyri volgens papyrologische conventies.

 • Kennis van en inzicht in de geprinte en digitale papyrologische bronnen voor het uitgeven van documentaire papyri en hoe deze te gebruiken.

Vaardigheden:

 • Zelfstandig verschillende soorten handschriften in Griekse documentaire papyri dateren en analyseren.

 • Zelfstandig verschillende soorten Griekse papyrusdocumenten uit verschillende periodes ontcijferen.

 • De ontcijferde papyrus mondeling presenteren aan en problemen erin bespreken met de medestudenten (in het Engels).

 • Een editie uitschrijven van een ontcijferde papyrus volgens de regels van de papyrologische editietechniek (in het Nederlands).

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Actieve participatie en bijdrage aan het ontcijferen van andere papyri

 • Presentatie(s) van de ontcijferde fragment(en) aan medestudenten

 • Schriftelijke opdrachten, waaronder de tussentijdse en uiteindelijke versies van de editie van het individueel toegewezen papyrusfragment

Weging

 • Participatie (20%)

 • Presentatie(s) (30%)

 • Schriftelijke opdrachten (50%)

Herkansing

Bij onvoldoende resultaat kunnen één of meerdere schriftelijke opdrachten opnieuw worden ingeleverd (in overleg met de docent).

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • J.-L. Fournet, ‘Guidelines for editing papyri’, Chronique d’Égypte 97 (2022) 306-346 (ook beschikbaar online https://aip.ulb.be//PDF/Guidelines_for_editing_papyri.pdf)

 • P. Schubert, ‘Editing a Papyrus’, in: R.S. Bagnall, The Oxford Handbook of Papyrology (Oxford 2009) 197-215 (ook beschikbaar online via de catalogus van de Universiteitsbibliotheek)

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie [NAAM OA](link naar contactgegevens OA)

Opmerkingen

Niet van toepassing.