Studiegids

nl en

Lijnweek Preventie en Gezondheidsbevordering

Vak
2023-2024

Let op: voor deze lijnweek apart kun je geen studiepunten halen. Het voldoende afronden van de gehele lijn Professionele Vaardigheden plus beide lijnweken (Ethiek en Recht en Preventie en Gezondheidsbevordering) levert tien studiepunten op.

Toegangseisen

Toegang tot de bachelor Geneeskunde.

Beschrijving

In de lijnweek staat preventie van ziekte en bevorderen van de gezondheid centraal. Studenten werken gedurende de week aan een opdracht waarin zij voor een patientencasus de mogelijkheden voor preventie van ziekte of complicaties gaan zoeken en beoordelen. Ook werken zij aan basis gespreksvaardigheden ten behoeve van een gesprek over gezondheidsbevordering in de spreekkamer.

Leerdoelen

De student kan:

 • Kan uitleggen hoe het preventiebeleid in Nederland is opgebouwd, welke partijen daarbij betrokken zijn

 • Kan de indeling van preventie op basis van doelgroep, ziektestadium en type maatregel uitleggen en herkennen in een eenvoudige gesimuleerde casus

 • Herkent de verantwoordelijkheden en rol/taken van de arts op het gebied van preventie

 • Signaleert determinanten van gezondheid op individueel niveau en relateert dat aan de prevalentie ervan in een populatie.

 • Verklaart op basis van determinanten van gedrag en gedragsverklaringsmodellen “eenvoudig” gezondheidsgedrag van een individu of groep

 • Beredeneren in hoeverre een verandertechniek t.b.v. gedragsverandering via beïnvloeding van een gedragsdeterminant kan bijdragen aan de beoogde gedragsverandering

De student kan op basis van eenvoudige casus/ in een eenvoudig gesimuleerde situatie:

 • Op een open en onbevooroordeelde manier persoonlijke en omgevingsdeterminanten van een of meerdere gedragingen bij gezonde personen uitvragen en/of in een verhaal van persoon herkennen

 • Op basis van de gegevens van de persoon of groep (en kennis van gedragsverklaringsmodellen en gedragsinterventies) een passende gedragsinterventie kiezen (1)

 • Een gedragsinterventie adviseren en waar nodig een persoon daarvoor motiveren met behulp van (eenvoudige) gedragsveranderingstechnieken, zoals goal setting, voor-en nadelen afwegen.

Rooster

Het rooster kun je raadplegen via MyTimeTable.

.

Onderwijsvorm

 • Voorbereidingsopdracht

 • Zelfstudie/samenwerking: iedere dag

 • Dagstart/hoorcollege: iedere dag

 • Kennisclips: onderwerpen

 • Werkcollege met kwart van het cohort

 • Peer feedback

Toetsing en Weging

Totale studielast: 40 uur (1 week) exclusief de voorbereidingsopdracht is in LPV onderwijs valt
Hoor- en werkcolleges:ongeveer 7 uur
Afsluiting opdracht: 3 uur

Zelfstudie en samenwerking (inclusief individuele zelfstudie): 30

De cusrus wordt afgesloten met een presentatie.Elke dag dienen studenten product(en) van de dag in te leveren. Zij krijgen hier peerfeedback op en geven zelf peer feedback aan anderen.
De studiepunten worden vrijgegeven als aan alle eisen van en LPV-onderdelen, inclusief de vereisten voor de lijnweek is voldaan. Zie voor nadere uitwerking het toetsplan op Brightspace.

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst van de bachelor Geneeskunde, zie de Studiematerialenlijst GNK 2023-2024.

Inschrijven

Inschrijving vindt plaats via MyStudyMap. Voor dit vak gelden de standaard inschrijftermijnen die genoemd worden in het Protocol Inschrijven voor onderwijs en tentamens van de Universiteit Leiden. Voor meer informatie, zie de studentenwebsite.

Let op: als eerstejaarsstudent word jij ingeschreven voor de werkgroepen door de Studentenadministratie. Voor de (deel)tentamens moeten eerstejaars zich echter wel zelf inschrijven. Ouderejaars studenten moeten zich wel voor werkgroepen inschrijven via MyStudyMap.

Contact

Vera Nierkens: v.nierkens@lumc.nl

Opmerkingen