Studiegids

nl en

Literatuur, Cultuur en Religie van het Oude Israël: Introductie tot de Hebreeuwse Bijbel

Vak
2024-2025

Toegangseisen

Dit college is open voor alle geïnteresseerde studenten zowel van ONOS (hier is dit college ook bedoeld als basis voor de volgeden Bijbel-gerelateerden colleges binnen het nieuwe curriculum HATC), als ook van andere opleidingen. Kennis van Bijbels Hebreeuws is niet vereist, maar wel zinvol om bekende en minder bekende Bijbelse teksten in een goede vertaling thuis te lezen.

Beschrijving

De Hebreeuwse Bijbel is een bibliotheek, geen boek – reden genoeg om zijn geschiedenis én de geschiedenis en culturele context van elk van zijn delen nauwer te onderzoeken. Hoe oud is de Hebreeuwse Bijbel? Hoe oud zijn de boeken die ze bevat? Wat kunnen we over hun auteurs en de functie van de verschillende genres tussen verhalen, orakels en hymnes weten? En wat vertelt ons de Hebreeuwse Bijbel over de religie, cultuur en maatschappij van het antieke Israël waar de collectie van deze boeken is ontstaan? In dit college zullken we kijken naar de Bijbelse boeken, hun historische context en centrale onderwerpen zoals concepties van God, cultus, ethos, koningschap en de toekomst.

Leerdoelen

Kennis en inzicht
Na het succesvol doorlopen van de cursus beschikt de student over:

  • Algemene kennis van de inhoud en inzicht in de ontwikkeling van de Hebreeuwse Bijbel, de delen daarvan en de cultuur-historische achtergronden.

  • Algemene kennis van centrale teksten uit de Hebreeuwse Bijbel over God, cultus, ethos, koningschap en de toekomst.

  • Exemplarisch inzicht in overeenkomsten en verschillen met andere ONO machten, hun geschiedenis, (materiële) cultuur en religie.

Vaardigheden
De student kan:

  • karakteristieke teksten uit de Hebreeuwse Bijbel in hun literaire en cultuurhistorische context plaatsen;

  • de op college behandelde achtergrondinformatie verwerken in korte essayvragen (schriftelijke presentatievaardigheden);

  • leert om thuis Bijbelse teksten te lezen, eigen vragen daarover te formuleren en voor het gesprek in het klaslokaal voor te bereiden;

  • is in staat om eigen inzichten uit en meningen over primaire en secundaire bronnen uit te drukken en aan een ondersteunende en uitdagende sfeer in het college bij te dragen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege met werkcollege-elementen.

Toetsing en weging

Toetsing

1e Deeltoets: schriftelijk tentamen met korte open vragen (50%)
2e Deeltoets: schriftelijk tentamen met korte open vragen (50%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Om de cursus te behalen moet het gewogen gemiddelde van de deelcijfers een 5,5 of hoger zijn.

Herkansing

De herkasing bestaat uit een gebundeld tentamen (stof van blok 1 én 2 samen) aan het einde van het semester.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Essentieel voor dit college is een goede Nederlandse of Engelse bijbvelvertaling zoals de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV), de New International Version (NIV) of de Nederlands-Hebreeuwse uitgave “Tanakh”.
Sekundaire literatuur wordt aan het begin van het college bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Herta Mohr

Opmerkingen

Het minimum aantal deelnemers is 3, het maximum aantal 20. In de loop van het semester mogen alleen twee sessies worden gemist.