Studiegids

nl en

Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie

Vak
2024-2025

IBP students, see Personality, Clinical and Health Psychology

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Deze cursus biedt een inleiding op de klinische en gezondheidspsychologie en de hierbij relevante persoonlijkheidspsychologie.
De klinische psychologie richt zich op de kenmerken, oorzaken, diagnostiek en behandeling van psychopathologie. De gezondheidspsychologie houdt zich bezig met gezondheidsbevordering en met de psychologische kenmerken, oorzaken en behandeling van lichamelijke klachten en ziektes.

Leerdoelen

  • Verwerven van kennis over etiologie, diagnostiek en behandeling van de belangrijkste vormen van psychopathologie en lichamelijke aandoeningen;

  • Verwerven van kennis over bevordering van gezondheidsgedrag;

  • Verwerven van kennis over de persoonlijkheidstheorieën die het meest van belang zijn voor begrip van psychopathologie en gezondheidsproblemen;

  • Ervaring opdoen met het opstellen van een wetenschappelijk verantwoord gedragsveranderingsprogramma;

  • Toepassen van interventie en gedragsveranderingstechnieken;

  • Presenteren van theoretische informatie aan een geïnformeerde doelgroep.

Rooster

Het rooster van deze cursus vind je in MyTimetable

Inschrijven

Onderwijs

Eerstejaars bachelorstudenten worden voor alle onderwijseenheden van het eerste academisch jaar ingedeeld en ingeschreven door de onderwijsadministratie van hun opleiding. Door de opleiding wordt aan deze studenten gecommuniceerd voor welke onderwijseenheden en voor welke periode de inschrijving van toepassing is. Alle overige studenten (m.u.v. minoren en exchange) moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus.

Tentamens

Je moet je uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum inschrijven voor je tentamen in My Studymap. Vergeet dit niet! Raadpleeg het inschrijfprotocol voor meer informatie. Zonder geldige inschrijving in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure.

Onderwijsvorm

7 hoorcolleges van 2 uur (weblectures beschikbaar).
7 werkgroepen van 2 uur (aanwezigheid verplicht).

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht bij de werkgroepen. Zie Brightspace voor meer informatie.

In geval van overmacht mag maximaal 1 bijeenkomsten worden gemist, ongeacht de reden voor afwezigheid (voor deze gemiste bijeenkomst moet een vervangende werkgroep opdracht worden gemaakt). Indien men afwezig is bij de bijeenkomst waarbij men zelf moet presenteren leidt dit tot 2 punten aftrek op dit deelcijfer (ook hier is de vervangende werkgroep opdracht van toepassing). Te laat komen (>10 min) wordt als afwezig gezien.

Toetsing

De colleges worden afgesloten met een tentamen dat bestaat uit circa 55 vier-keuzevragen (70% van het eindcijfer). De werkgroepen worden afgesloten met een werkgroepcijfer (30% van het eindcijfer).

Compensatie is mogelijk indien tentamencijfer en werkgroepcijfer beide ≥5.0 zijn.

Het werkgroepcijfer wordt opgebouwd uit twee individuele opdrachten (stappenplanopdracht 10% en gedragsveranderingsopdracht 50% en een presentatie (40%).

Bij een onvoldoende werkgroepcijfer (< 5.0), mag onder bepaalde voorwaarden de gedragsverandering opdracht herkanst worden. Herkansen is mogelijk indien aan de aanwezigheidseis is voldaan, er een presentatiecijfer >5.0 is, en indien minimaal 1 van de individuele opdrachten tijdig is ingeleverd. De stappenplanopdracht en presentatie kunnen niet worden herkanst.

De literatuur voor het tentamen is het volledige en vernieuwde ‘Custom Published eBook’: Introduction to Personality, Clinical & Health Psychology, Leiden University Custom Edition, McGrawHill) en de slides van de colleges.

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Alle studenten zijn verplicht om de Toets Wetenschappelijke Integriteit met een score van 100% af te ronden, zodat ze inzicht krijgen in de toepassing van integriteit bij het schrijven van wetenschappelijke teksten. De studenten krijgen toegang tot de toets via een module op Brightspace. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze twee onderwerpen te kennen.

Inzage in het tentamen vindt plaats enige weken na het tentamen (datum en locatie worden op Brightspace bekend gemaakt).

Literatuur

Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie: Custom Published eBook (Introduction to Personality, Clinical & Health Psychology Leiden University Custom Edition, McGrawHill). Dit eBook wordt aangeschaft met toegang tot Connect, een online omgeving met o.a. oefenvragen voor het tentamen.

Het eBook is een selectie van hoofdstukken uit drie boeken, dat door de uitgever speciaal voor deze cursus is ontwikkeld. Dat scheelt aanzienlijk in de aanschafprijs. Het ‘Custom Published eBook’ voor PKG is online verkrijgbaar (details zullen op Brightspace gedeeld worden).

Uiteraard kunt u ook de drie boeken aanschaffen waaruit het Custom eBook is samengesteld. Deze zijn: Larsen & Buss (2020), Personality Psychology, 3nd revised edition ((ISBN 9781526847874).), Nolen-Hoeksema (2022) Abnormal Psychology, 9th edition (ISBN 9781265237769 ) and Taylor (2021) Health Psychology, 11th edition (ISBN 9781260253900).

Contact

Hoorcolleges en tentamens
Dr. Sanne van Luenen s.van.luenen@fsw.leidenuniv.nl
Dr. Bart Verkuil bverkuil@fsw.leidenuniv.nl

Werkgroepen
Dr. Chris Verhoeven verhoeven@fsw.leidenuniv.nl