Studiegids

nl en

Ontwikkelings- en onderwijspsychologie

Vak
2024-2025

IBP students, see Developmental and Educational Psychology

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De ontwikkelings- en onderwijspsychologie heeft als onderwerp processen van ontwikkeling, rijping en leren gedurende de kinder- en jeugdjaren (prenataal tot circa 21 jaar).

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus kan de student:
1) de 'key terms' van de ontwikkelings- en onderwijspsychologie (i.e., de termen voor de belangrijke begrippen, theorieën en onderzoeksmethoden) definiëren en toepassen op voorbeelden;
2) de belangrijkste ontwikkelingen op verschillende gebieden (sociaal, emotioneel, cognitief, taal) aangeven; en
3) de belangrijkste invloeden op de ontwikkeling van het kind (i.e., mechanismen van verandering) aangeven.

Rooster

Het rooster van deze cursus vind je in MyTimetable

Inschrijven

Onderwijs

Eerstejaars bachelorstudenten worden voor alle onderwijseenheden van het eerste academisch jaar ingedeeld en ingeschreven door de onderwijsadministratie van hun opleiding. Door de opleiding wordt aan deze studenten gecommuniceerd voor welke onderwijseenheden en voor welke periode de inschrijving van toepassing is. Alle overige studenten (m.u.v. minoren en exchange) moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus.

Tentamens

Je moet je uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum inschrijven voor je tentamen in My Studymap. Vergeet dit niet! Raadpleeg het inschrijfprotocol voor meer informatie. Zonder geldige inschrijving in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure.

Onderwijsvorm

  • 7 hoorcolleges van 2 uur

  • 3 werkgroepbijeenkomsten van 2 uur.

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht bij de werkgroepen. Zie Brightspace voor meer informatie.

Toetsing

De toetsing bestaat uit een tentamen en een zogenaamde 'tweede studieverplichting'. Beide zijn gericht op alle leerdoelen, en beide leiden tot een deelcijfer.

Het tentamen bestaat uit 49 vierkeuzevragen, verdeeld in 7 delen van 7 vragen. De 7 delen horen bij de 7 weken van de cursus. Het gewicht van het tentamencijfer in het eindcijfer is 70%.

De tweede studieverplichting bestaat uit studievragen en werkgroepopdrachten. Het gewicht van het cijfer voor de tweede studieverplichting in het eindcijfer is 30%.

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Alle studenten zijn verplicht om de Toets Wetenschappelijke Integriteit met een score van 100% af te ronden, zodat ze inzicht krijgen in de toepassing van integriteit bij het schrijven van wetenschappelijke teksten. De studenten krijgen toegang tot de toets via een module op Brightspace. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze twee onderwerpen te kennen.

Literatuur

Siegler, R., Saffran, J. R., Gershoff, E., Eisenberg, N., & Leaper, C. (2020). How Children Develop. 6th edition; ISBN: 9781319324483. New York: Worth Publishers. Price hardcover 74,11. Price ebook 55,13

Contact information

Dr. Ili Ma i.ma@fsw.leidenuniv.nl