Studiegids

nl en

Taaltoets (Juridische Opleidingen)

Vak
2024-2025

Taaltoets (Juridische Opleidingen)

*Let op! Informatie over de toetsafname vindt u via de Brightspace-omgeving van de juridische taaltoets. Deeltijdstudenten en tweedejaars- of ouderejaarsstudenten die de taaltoets nog moeten behalen in studiejaar 2024/2025 krijgen toegang tot Brightspace-juridische taaltoets door zich in te schrijven voor deze taaltoets via MyStudymap.
Voltijd eerstejaarsstudenten Juridische Opleidingen in een tutorgroep krijgen automatisch toegang tot Brightspace-juridische taaltoets.

Voor het behalen van de propedeuse dient Tutoraat/LLP (hierna kortweg ‘LLP’) te worden behaald. LLP bestaat uit twee delen:

 • de LLP-bijeenkomsten voor voltijdstudenten;

 • de juridische taaltoets voor voltijd- en deeltijdstudenten Juridische Opleidingen (resp. de criminologische taaltoets voor voltijd- en deeltijdstudenten Criminologie).

Voor de beschrijving van LLP verwijzen we naar de vakbeschrijving van LLP in de Studiegids (zie nummer 21013002/21013003).

Hierna vindt u een korte beschrijving van de juridische taaltoets. Ook kunt u lezen hoe u zich kunt inschrijven voor deze taaltoets.

Juridische taaltoets (voltijd- en deeltijdstudenten)

 • De faculteit vindt het belangrijk dat u zich in een vroeg stadium van uw studie bewust bent van het belang van de Nederlandse taal voor de studie, en dat u op de hoogte bent van uw niveau ten aanzien van bepaalde aspecten van uw juridische taalbeheersing.

 • Een juridische taaltoets (voor studenten Juridische Opleidingen) resp. een criminologische taaltoets (voor studenten Criminologie) maakt deel uit van LLP. De taaltoets moet met goed gevolg worden afgelegd.

 • De juridische taaltoets bestaat uit 95 meerkeuzevragen en bevat de volgende onderdelen: spelling-werkwoorden (18 vragen), spelling-overig (18 vragen), grammatica (14 vragen), leesvaardigheid (10 vragen), woordenschat (voorzetsels, 13 vragen), woordenschat (algemeen, 22 vragen). Alle vragen zijn opgenomen in juridische teksten.

 • Ter voorbereiding van de taaltoets zijn er verschillende leer- en oefenmogelijkheden op de Brightspace-omgeving van de juridische taaltoets. U vindt hier bijvoorbeeld taalclips en onderwijsmateriaal. Ook vindt u hier uitleg hoe u (via het online-toetssysteem ANS) een (verplichte) juridische proeftaaltoets kunt maken. Via de site van 'Beter spellen' kunt u meedoen aan dagelijkse spellingtesten en via 'Universiteitstaal' kunt u oefenen met grammatica en spelling. Voor de vindplaatsen van 'Beter spellen' en 'Universiteitstaal': zie Brightspace-juridische taaltoets.

 • In de afgelopen studiejaren is gebleken dat woordenschat (inclusief spreekwoorden, gezegdes, uitdrukkingen en vaste voorzetselcombinaties) veelal een struikelpunt vormt. Het is dus verstandig daaraan tijdig aandacht te besteden. U kunt uw woordenschat bijspijkeren via de woordjesleerapp 'Wooflash' (375 academische woorden). Voor de vindplaats: zie Brightspace-juridische taaltoets onder 'Woordenschat'. Daarnaast kunt u uw woordenschat verbeteren door veel te lezen en een persoonlijke woordenlijst te maken.

Toetsing

 • Toets: 2 uur

 • Nabespreking: 1,5 uur

 • Omschrijving: juridische taaltoets

 • Vereiste voorbereiding door studenten (zowel eerstejaarsstudenten als ouderejaarsstudenten die de juridische taaltoets nog moeten behalen): het maken van een juridische proeftaaltoets via ANS, raadpleging van en eventueel oefening via de Brightspace-omgeving van de juridische taaltoets.

Toetsvorm(en)
Juridische taaltoets in de vorm van meerkeuzevragen. Het resultaat wordt niet uitgedrukt in een cijfer, maar met een V voor voldoende of een O voor onvoldoende.

Aanmelden juridische taaltoets

Voltijd eerstejaarsstudenten Juridische Opleidingen in een tutorgroep worden door het Onderwijs Informatie Centrum (OIC) aangemeld voor de juridische taaltoets.
Deeltijdstudenten en ouderejaarsstudenten Juridische Opleidingen die de juridische taaltoets nog moeten behalen in studiejaar 2024/2025 dienen zichzelf tijdig via MyStudymap in te schrijven voor de juridische taaltoets.
NB Als studenten zowel een Juridische Opleiding als Criminologie volgen, dienen zij alleen de taaltoets van hun eerst gekozen opleiding af te leggen en te behalen.

Contact

 • Vakcoördinator: mw. mr. M.H. de Lange en mw. mr. dr. P. Memelink

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer A3.09

 • Telefoon: 071 527 8549/071 527 7561

 • E-mail: m.h.de.lange@law.leidenuniv.nl/p.memelink@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Moot Court

 • Kamernummer secretariaat: A3.19

 • Openingstijden: ma t/m vrij van 9.00-16.30 uur

 • Telefoon secretariaat/student-assistent LLP: 071 527 5360

 • E-mail: tutoraatllp@law.leidenuniv.nl