Studiegids

nl en

MA-scriptieseminar Taalbeheersing

Vak
2024-2025

Toegangseisen

Een of enkele specialisatievakken van de MA Neerlandistiek. Het seminar is bedoeld voor studenten die hun MA-scriptie schrijven aan het einde van hun masterprogramma.

Beschrijving

Binnen het MA-scriptieseminar Taalbeheersing werken studenten grotendeels zelfstandig, onder begeleiding van een scriptiebegeleider, aan een eigen onderzoek, dat uitmondt in een Masterscriptie van ongeveer 17.000 woorden. De begeleiding bestaat uit een verkenningsgesprek en maximaal 7 begeleidingsmomenten. De begeleiding geldt voor één semester.

Ter voorbereiding op en ter ondersteuning van het schrijven van de scriptie nemen studenten deel aan het MA-scriptieseminar.

 • Studenten die hun scriptie schrijven in semester 1 schrijven zich in voor het MA-scriptieseminar van hun specialisatie, maar er vinden geen bijeenkomsten in groepsvorm plaats. In plaats daarvan nemen zij deel aan de workshops van het facultaire scriptieseminar, waarvoor zij zich apart dienen aan te melden.

 • Studenten die hun scriptie schrijven in semester 2 volgen verplicht het seminar dat door de opleiding wordt georganiseerd. Voor de start van het semester wordt per scriptieseminar een eerste informerende bijeenkomst gehouden. Invulling van het seminar verschilt per specialisatie en wordt vooraf met de studenten gecommuniceerd via mail of Brightspace. Zonder deelname aan het gehele seminar worden de 10 studiepunten voor het BA-werkstuk niet toegekend.

 • Schrijf je zo snel als mogelijk in voor de Brightspacemodule van deze cursus. Let erop dat beide semesters hun eigen Brightspacemodule hebben van dit seminar (te herkennen aan S1 en S2)!

Leerdoelen

Na afronding van je MA-scriptie kun je:

 • Zelfstandig een helder afgebakende, originele en relevante onderzoeksvraag formuleren die getuigt van inzicht in de centrale debatten en methodes van het vakgebied;

 • een kritische analyse geven van geselecteerd onderzoeksmateriaal op basis van een adequate onderzoeksmethode;

 • secundaire bronnen gebruiken die bedoeld zijn voor een gevorderd academisch publiek;

 • een logisch en consistent schriftelijk betoog houden waarin conclusies logisch en onderbouwd volgen uit het gepresenteerde materiaal.

 • Kritisch reflecteren op het eigen onderzoek, mede in relatie tot ander en toekomstig onderzoek.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Individuele begeleiding; participatie in MA-scriptieseminar

Toetsing en weging

Toetsing

 • Scriptie (100%)

 • Voor je scriptie dien je minimaal een 5,5 te halen.

Herkansing

Is het cijfer voor de scriptie onvoldoende, dan kan aan het einde van de zomer een herziene versie worden ingeleverd. Is dat cijfer ook onvoldoende, dan moet een nieuwe scriptie worden geschreven met een nieuw onderwerp en nieuwe begeleider.

Literatuurlijst

N.v.t.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

Raadpleeg voor het proces omtrent de MA-scriptie ook Scriptie MA Neerlandistiek (alle specialisaties).
In de collegevrijeperiode tijdens de zomermaanden en tijdens het kerstreces hebben studenten geen recht op begeleiding. Indien er sprake is van een herkansing, dienen studenten afspraken te maken over de begeleiding met hun begeleider.