Studiegids

nl en

Vrije keuzeruimte 10 EC (MA Neerlandistiek)

Vak
2024-2025

De vrije keuzeruimte binnen de MA Neerlandistiek is op verschillende manieren in te vullen:

  1. Keuzevak Neerlandistiek: Een extra vak dat wordt aangeboden binnen de master Neerlandistiek. Je kunt kiezen uit de vakken van elke specialisatie.

  2. Keuzevak Leiden: Ieder keuzevak dat wordt aangeboden bij een masteropleiding van de Universiteit Leiden. Het is raadzaam als de student voorafgaand aan het volgen van dit vak bij de onderwijscoördinator van het betreffende programma informeert of het vak gevolgd mag worden. Studenten dienen ook rekening te houden met eventuele ingangseisen.

  3. Masterlanguage: Masterlanguage is een landelijk cursusaanbod op masterniveau voor talenstudenten. Deze samenwerking tussen zes universiteiten maakt het mogelijk om cursussen aan te bieden met interdisciplinaire insteek, gegeven door de experts van deze universiteiten. De cursussen hebben een educatief perspectief en/of een maatschappelijke insteek en brengen geïnteresseerde studenten uit heel Nederland bij elkaar. Zo kan Masterlanguage een interessante aanvulling zijn op je studieprogramma. De cursussen worden niet aangeboden door de Universiteit Leiden, maar door het platform Masterlanguage. Op www.masterlanguage.nl vind je meer informatie over de inschrijfprocedure, de inhoud van de cursus en de dag en het tijdstip waarop de cursus wordt gegeven. Als je de cursus hebt behaald, zal het resultaat worden doorgegeven aan de Universiteit Leiden en wordt dit geregistreerd in je examenprogramma. Het is zonder meer toegestaan om één masterlanguage cursus te volgen in je vrije keuzeruimte. Wie twee of meer cursussen in het kader van Masterlanguage wil volgen heeft vooraf toestemming van de examencommissie nodig. Neem in dat geval contact op met de studieadviseur. Die kan je hierover van informatie voorzien.

  4. Keuzevak elders: Een keuzevak van een masteropleiding aan een andere universiteit. Indien studenten een keuzevak aan een andere universiteit willen volgen, dient hiervoor toestemming te worden gevraagd bij de examencommissie via deze procedure. Studenten dienen er na toestemming zelf zorg voor te dragen dat zij worden ingeschreven bij de betreffende universiteit.

  5. Stage: Een stage die aansluit op het studieprogramma. Studenten mogen de vrijekeuzeruimte invullen met een stage. Voorwaarde is dat deze stage aansluit bij de specialisatie van de student. Bovendien moet de stageopdracht aantoonbaar op masterniveau zijn, doordat het bijvoorbeeld een onderzoekscomponent heeft. De student dient zelf een stageplek te vinden. Docenten kunnen adviseren over interessante bedrijven en instellingen uit hun netwerk. Verdere voorbereiding verloopt via de Humanities Career Service.