Studiegids

nl en

Academische vaardigheden: Bio-ethiek / On being a scientist (voor bioinformatica)

Vak
2024-2025

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

Het onderdeel “On being a scientist” (OBAS) bevat zich met de praktische kant van de professie wetenschapper. De oogpunt is dat “wetenschapper zijn” meer inhoud dan dat het een baan is die je doet. Het is een houding die naar binnen en buiten integriteit, autonomie en een bijzonder verantwoordingsgevoel eist. Wetenschappers staan hoog in vertrouwen in de maatschappij als (neutrale) experts en belangrijke stem bij besluitvorming, drijfveer van de technologische vooruitgang en algemeen betrouwbare bron van kennis. Deze verwachtingshouding schept een bepaald beeld over de wetenschapper dat wij gaan verkennen en doorgronden. Aan het eind van OBAS heb je een eigen beeld van wat het voor jou inhoud om wetenschapper te zijn op basis van verschillende onderwerpen die wij gaan behandelen. Integriteit en fraude, de interactie met collega’s en de maatschappij en de normen en waarden die je zelf belangrijk vind komen aan bod. Wij willen ook een focus leggen op de mogelijke rechten en plichten die hieruit voortvloeien als wetenschapper. Heb je het recht om onderzoek te doen op eigen houtje? Mag de overheid of de universiteit erbij meestemmen? Heb je het recht, of zelfs de plicht, om in actie te komen als jouw kennis als wetenschapper je inzichten geeft die anderen nog ontbreekt? Waar botsen autonomie van de wetenschap met efficiency? Waar botst onafhankelijk van de wetenschap met verplichting tegenover de maatschappij?

Leerdoelen

  • De wetenschappelijk methode, zijn beperkingen en toepassingen beschrijven.

  • Benoemen en begrijpen van de waarde van wetenschappelijke integriteit.

  • Het belang van de autonomie van de wetenschapper herkennen en beschrijven.

  • Begrijpen en duidelijk benoemen van de relaties en status van een wetenschapper in de maatschappij

  • De valkuilen van pseudowetenschap herkennen en benoemen

  • Een informatiestrategie van wetenschapscommunicatie uitwerken en met als doel pseudowetenschap tegen te gaan.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Het college zal bestaan uit hoor- en werkcolleges.

Toetsing en weging

Het vak wordt getoetst met een essay.

Bodemcijfer:
Voor vakken uit jaar 2 en 3 van de bachelor geldt een bodemcijfer van een onafgeronde 5,5.

Als een vak 2 of meer schriftelijke deeltentamens heeft, geldt het bodemcijfer alleen voor het gewogen gemiddelde van de tentamens.
Bij deelcijfers uit andere onderdelen dan tentamens (bijv. practica, werkcolleges, schrijfopdrachten) geldt wel voor de losse onderdelen het bodemcijfer.

Raadpleeg het Studentenstatuut voor een overzicht van alle richtlijnen (zie daarin Regels en Richtlijnen Examencommissie voor geldigheid van deelcijfers).

Literatuurlijst

n.v.t.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Eerstejaars bachelorstudenten worden voor semester 1 door de facultaire studentenadministratie ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens via My Studymap. Zonder geldige voorinschrijving in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Coördinator: Dr. D.J. Foschepoth
Email: d.j.foschepoth@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Inzage en feedback op het tentamen: datum nog niet bekend.
Brightspace wordt gebruikt voor communicatie.