Studiegids

nl en

Academische vaardigheden: Project Ecologie en Gedrag

Vak
2024-2025

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

Groepsgewijs doen studenten een mini-onderzoek. Studenten werken een vraagstelling uit, verzamelen gegevens, doen statistiek, maken een Powerpoint en geven een presentatie op een symposium dat het eerste jaar afsluit. Zo krijgen studenten tevens een breed overzicht over biologisch onderzoek in Leiden.

Leerdoelen

Na deze cursus kan de student:
1. Basisprincipes van het plannen en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek verklaren en interpreteren.
2. Een wetenschappelijk onderzoeksproject binnen een groep plannen en uitvoeren.
3. Verzamelde data statistisch analyseren en resultaten op basis hiervan interpreteren.
4. Een presentatie binnen een groep geven over het onderzoeksproject.
5. Een beknopt verslag opstellen over het onderzoeksproject.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Tijdens een inleidend college wordt het project geïntroduceerd en worden tips gegeven voor het maken en houden van een heldere presentatie. Elk mini-onderzoek wordt inhoudelijk begeleid door een onderzoeker van Biologie. Er is een statistisch spreekuur.

Toetsing en weging

Het eindcijfer bestaat uit:

  • Presentatie (50%)

  • Inzet (50%)

Bodemcijfer:
Voor vakken uit jaar 1 van de bachelor geldt een bodemcijfer van een onafgeronde 5,0 voor deelcijfers, en een onafgeronde 5,5 voor eindcijfers.

Als een vak 2 of meer schriftelijke deeltentamens heeft, geldt het bodemcijfer alleen voor het gewogen gemiddelde van de tentamens.

Bij deelcijfers uit andere onderdelen dan tentamens (bijv. practica, werkcolleges, schrijfopdrachten) geldt wel voor de losse onderdelen het bodemcijfer.

Raadpleeg het Studentenstatuut voor een overzicht van alle richtlijnen (zie daarin Regels en Richtlijnen Examencommissie voor geldigheid van deelcijfers).

Literatuurlijst

Gebruik van Holmes, Moody, Dine and Trueman, Research Methods for the Biosciences, Third edition, Oxford University Press

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Eerstejaars bachelorstudenten worden voor semester 1 door de facultaire studentenadministratie ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens via My Studymap. Zonder geldige voorinschrijving in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Coördinator: Dr. C. Tudorache en Dr. J.M. Varkevisser.
Email: c.tudorache@biology.leidenuniv.nl; j.m.varkevisser@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Onderwerpen en achtergrondmateriaal staan op Brightspace.