Studiegids

nl en

Sociale, economische en medische voorschriften van de islam

Vak
2009-2010

In het college komen twee soorten bronnen aan de orde. De eerste soort geeft de sociale voorschriften aan zoals beschreven in de normatieve islamitische bronnen maar ook met aandacht voor de huidige situatie. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van Bid?t al-Mujtahid van Ibn Rushd en Halal en Haram van Yusuf al-Qaradawi. De tweede soort bestudeert de doorwerking van deze sociale voorschriften in het leven van moslims in het Westen. Daarvoor wordt een aantal artikelen bestudeerd waarin een dergelijke doorwerking aan de orde komt.

Doelstelling

(a) Het verwerven van een gedegen kennis van de normatieve discussies betreffende de sociale voorschriften in het islamitische recht.
(b) Aandacht besteden aan wederzijdse invloeden tussen deze voorschriften aan de ene kant en de sociaal-culturele context waarin een moslim zich bevindt. In dit kader komt het realiseren van deze voorschriften binnen de sociale betrekkingen tussen moslims en niet moslims en in het leven van moslims in het Westen als centraal thema in dit college aan de orde.

Binnen dit kader komt een aantal onderwerpen centraal te staan die belangrijke maatschappelijke relevantie hebben in de westerse en vooral in de Nederlandse samenvoeging zoals “werk en geld verdienen”, “islamitisch bankieren”, “medische ethiek”, “geloofsafval (ridda)”, etc.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege waarbij aanwezigheid, voorbereiding en het uitvoeren van opdrachten verplicht zijn.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Literatuur

Reader met artikelen en gedeeltes uit zowel normatieve bronnen als moderne studies. De reader wordt uitgereikt tijdens het eerste college.

Toelating

Geen eisen; kennis van het Arabisch is niet vereist.