Studiegids

nl en

Frans: Poëzie

Vak
2009-2010

Tijdens dit college wordt de ontwikkeling van de Franse poëzie bestudeerd door de eeuwen heen, van de middeleeuwse troubadours tot en met de 21e eeuw. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan de algemeen-theoretische aspecten van de poëzie als aan de verschillende stromingen in hun literair-historische context.

Rooster

3 uur college per week

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege.

A la carte- en contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden [hier](http://www.letteren.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte/alacarte_inschrijven.jsp meer) informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden [hier](http://www.letteren.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/inschrijven.jsp meer) informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Literatuur

  • Mary Lewis Shaw, The Cambridge Introduction to French Poetry_, Cambridge University Press, 2003. ISBN 0521004853

  • Alle delen van de serie _Littérature. __Textes et documents. _1987 (zie eerstejaarscolleges Inleiding letterkunde I en II).
    Degenen die de delen van Littérature niet bezitten, kunnen volstaan met het maken van fotokopieën van de te bestuderen bladzijden. Deze bladzijden worden opgegeven aan het begin van het college.

Toetsing

Mondelinge presentatie en schriftelijk tentamen.