Studiegids

nl en

Themacursus V: Hoogtepunten Middeleeuwse kunst

Vak
2009-2010

Toegangseisen

Zie studiegids en examenreglement

Beschrijving

In dit hoorcollege wordt door verschillende docenten een overzicht gegeven van de middeleeuwse kunst van het westen aan de hand van een aantal hoogtepunten van de architectuur, beeldhouwkunst, kunstnijverheid en schilderkunst, van de vroegchristelijke periode tot het begin van de zestiende eeuw. Aan de orde komen zaken als de vroegchristelijke basilieken in Rome en hun inrichting, Romaanse sculptuur en kunstnijverheid, de Franse kathedralen en de Ste Chapelle in Parijs, Italiaanse fresco’s en paneelschilderingen uit de dertiende eeuw, kruisvaarderkastelen, de miniatuurkunst van de gebroeders van Limburg, de meester van Flémalle en tot slot Jeroen Bosch en Bruegel. Tevens wordt, met de Bamberger Reiter als voorbeeld, ingegaan op de verschillende onderzoeksmethoden van de kunstgeschiedenis.

Leerdoelen

De student krijgt een overzicht van de ontwikkeling van de middeleeuwse westerse kunst van 400 tot 1550, alsmede inzicht in de onderzoeksmethoden van de kunstgeschiedenis uit deze tijd. Ook krijgt de student inzicht in het functioneren van kunst, en de relatie tussen kunstenaar en opdrachtgever en leert de student kijken en begrijpen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Literatuur

De literatuurlijst wordt uitgedeeld tijdens het eerste college.

Aanmelden

Via U-twist