Studiegids

nl en

Latijn voor niet-classici

Vak
2009-2010

Beschrijving

In het eerste semester maakt de student kennis met nominale (naamvalssysteem; substantiva, adiectiva en pronomina) en verbale (tempus, modus, diathese) vormen van het klassiek Latijn. Verder leert hij/zij syntactische structuren herkennen en verwerft zich een basisvocabulaire bestaande uit frequent voorkomende Latijnse woorden. In het tweede semester bestendigt en vermeerdert de student zijn/haar kennis van de vormleer en de syntaxis van het Latijn, vergroot zijn/haar kennis van het vocabulaire, en doet ervaring op met het lezen van originele Latijnse teksten, waarbij hij/zij het woordenboek leert hanteren.

Onderwijsvorm

hoorcollege/responsiecollege

Toegangseisen

Geen

Leerdoelen

Aan het eind van het eerste semester kan de student eenvoudige Latijnse tekstpassages met begrip lezen; hij/zij is in staat morphologische en syntactische aspecten van zinnen te analyseren, en met behulp van beheersing van het vocabulaire, deze passages van een correcte Nederlandse weergave te voorzien. Aan het eind van de cursus kan de student zelfstandig omgaan met eenvoudige in het Latijn gestelde teksten; hij/zij is in staat morphologische en syntactische aspecten van zinnen in hun context te analyseren, en met behulp van beheersing van het vocabulaire, het gelezene van een correcte Nederlandse weergave te voorzien.

Studielast

20 ects

Literatuur

Latinitas. Cursus Latijn, Hans Oranje, VU Uitgeverij, Amsterdam 1993 of later; ISBN 90-5383-230-0
Inleiding tot de Latijnse Syntaxis. Structuur van zin en tekst, Caroline Kroon, Amsterdam, University Press 2007; ISBN 978-90-5356-950-4
In het tweede semester:
Woordenboek Latijn/Nederlands, Harm Pinkster (red.), Amsterdam University Press 20095; ISBN 978 90 8964 073 4

Toetsing

Schriftelijke toets aan het eind van iedere periode. Elke toets moet met minstens een 6 worden afgerond.
De schriftelijke toetsen behelzen alle behandelde stof: Grammatica, Oefeningen én Woorden, en, in het tweede semester, de gelezen teksten. De student moet n.a.v. Latijnse zinnen/passages morphologische en syntactische vragen kunnen beantwoorden, en deze zinnen/passages kunnen vertalen..

Rooster

Rooster keuzevakken GLTC semester 1
Rooster keuzevakken GLTC semester 2

Informatie

Dr. M. Buijs, Huizinga-gebouw k. 1.16A; m.buijs@hum.leidenuniv.nl

Aanmelden

Bijvakstudenten kunnen zich op de reguliere wijze voor de cursus aanmelden via U-twist.
Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen) vinden hier (link naar www.hum.leidenuniv.nl//alacarte) informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.
Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen) vinden hier (link naar www.hum.leidenuniv.nl//contractonderwijs) informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Blackboard

N.v.t. ### Opmerkingen

Jaaroverzicht:
Eerste semester, 10 ECTS
6 weken, 4 contacturen p/w: Latinitas t/m Les VI
studieweek + tentamen
6 weken, 4 contacturen p/w: Latinitas t/m Les XII
studieweek + tentamen
Tweede semester, 10 ECTS
2 weken, 4 contacturen p/w: Latinitas t/m Les XIV
4 weken, 4 contacturen p/w: Grammatica Latinitas t/m Les XVIII + Leesvaardigheid (teksten in overleg)
studieweek + tentamen
6 weken, 4 contacturen p/w: Leesvaardigheid (teksten in overleg)
studieweek + tentamen