Studiegids

nl en

Turkse literatuurgeschiedenis

Vak
2009-2010

Toelatingseisen

Geen

Beschrijving

In de cursus Turkse literatuurgeschiedenis wordt een overzicht gegeven van het ontstaan en de ontwikkeling van de moderne Turkse literatuur vanaf de 19e eeuw tot nu. Speciale aandacht gaat uit naar de relatie tussen literatuur en (historische, culturele) ontwikkelingen in de Turkse samenleving en de manier waarop die in de literatuur (met name de roman) weerspiegeld worden. Naast deze thematische focus wordt gekeken naar de (literair-technische) ontwikkeling van diverse literaire vormen als de roman en het gedicht. Ook belangrijke stromingen (realisme, modernisme, post-modernisme), toonaangevende dichters en schrijvers (Nazım Hikmet, Orhan Pamuk etc.) en hun werken komen aan bod. Naast de colleges bestudeert de student(e) zelfstandig achtergrondliteratuur voor het afsluitende schriftelijke tentamen. De student(e) leest zelfstandig een Turkse roman of een verzameling korte verhalen in het Turks of in Nederlandse vertaling. Over de gelezen literatuur wordt een leesverslag geschreven. Het derde onderdeel van de cursus is een powerpoint presentatie op basis van een beperkte hoeveelheid secundaire literatuur over een onderwerp dat met de Turkse literatuurgeschiedenis te maken heeft.

Leerdoelen

Uitgebreide kennis van de moderne Turkse literatuurgeschiedenis (van de laat-Osmaanse periode tot nu). Ervaring op het gebied van zelfstandige bestudering van achtergrondliteratuur ter voorbereiding op een schriftelijk tentamen met essayvragen. Inhoudelijk maakt deze cursus maakt deel uit van het traject literatuur en uitvoerende kunsten dat tot doel heeft:
1. Goede kennis van de filmgeschiedenis, en de cineastische en muzikale ontwikkelingen in het Midden-Oosten (Ie);
2. Grondige kennis van de literatuur en de manuscriptentraditie van het betreffende taalgebied (IIc);
3. Goede kennis van literaire theorieën die dienen om de literatuur van het betreffende taalgebied te analyseren (IId).

En bijdraagt aan:
4. Grondige kennis van de geschiedenis en de actuele maatschappelijke verhoudingen binnen het gekozen taalgebied (IIf).
5. Inzicht in de geschiedenis van het vakgebied en de academische, politieke, sociale en culturele consequenties voor de bestudering van en relatie met de regio (Ij).

Daarnaast ervaring op het gebied van het verzorgen van een (powerpoint) presentatie naar aanleiding van een beperkte hoeveelheid secundaire literatuur over een (literair) onderwerp naar keuze. Dit onderdeel maakt deel uit van de academische training van mondelinge presentatievaardigheden (eindtermen IV):
1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
2. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
a. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde mondelinge presentatie
b. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
c. met gebruikmaking van moderne presentatietechnieken
d. dat gericht is op een specifieke doelgroep
3. actief deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie

Alsmede ervaring op het gebied van het maken van schriftelijke verslagen naar aanleiding van een zelfstandig gelezen literair werk en als uitwerking van een presentatie. Dit onderdeel maakt deel uit van de academische training van schriftelijke presentatievaardigheden (eindtermen IV):
1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
2. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
a. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie
b. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
c. met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken
d. dat gericht is op een specifieke doelgroep

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsplicht. Studenten mogen maximaal 2 colleges missen onder opgaaf van reden (ter beoordeling van de docent).

Toetsing

    1. Kennis van collegestof en zelfstandig bestudeerde achtergrondliteratuur wordt getoetst met een schriftelijk tentamen met essayvragen (50%).
    1. Iedere student verzorgt een mondelinge (powerpoint) presentatie n.a.v. zelfstandig verwerkte achtergrondliteratuur (25%).
    1. Leesverslag naar aanleiding van een zelfstandig gelezen modern Turks literair werk in de oorspronkelijke taal of in Nederlandse vertaling (25%).

Blackboard/webpagina

Blackboard

Literatuur

Aanschaffen:

  • Azade Seyhan, Tales of Crossed Destinies: The Modern Turkish Novel in a Comparative Context (World Literatures Reimagined), New York 2008.

  • Ahmet Evin, Origins and Development of the Turkish Novel, Minneapolis 1983. Dit boek is niet langer verkrijgbaar maar de relevante delen kunnen wel gekopieerd worden.
    Overig materiaal wordt via Blackboard aangeboden.

Aanmelden

Aanmelden via U-twist.

Contact

Dhr. M.E. Yildirim