Studiegids

nl en

De moderne samenleving – sociale ontwikkelingen

Vak
2009-2010

Beschrijving

In dit college komen de ingrijpende sociale ontwikkelingen aan de orde, die zich de afgelopen 150 jaar in China hebben voorgedaan, zowel in de steden als op het platteland. Er wordt aandacht besteed aan de sociale gevolgen van het proces waarin de premoderne Chinese samenleving zich heeft ontwikkeld tot de huidige postmoderne. Hierbij zal ook worden ingegaan op thema’s als urbanisatie, migratie, minderhedenbeleid, gezondheidszorg, vrouwenemancipatie, bevolkingspolitiek, stedelijke consumptiecultuur, etc.

Onderwijsvorm

Werkcollege (aanwezigheidsplicht)

Toegangseisen

Geen

Leerdoelen

  • consolidering van de kennis van de huidige Chinese samenleving

  • uitbreiding, verdieping en structurering van die kennis, als aanzet tot specialisering.

  • ontwikkeling van algemene academische vaardigheden voor studie en onderzoek, zoals het verzamelen, evalueren en ordenen van informatie; kritisch en analytisch lezen en luisteren; mondelinge en schriftelijke presentatie (actieve deelname, rapportage gekozen deelonderwerp, paper)

Studielast

5 EC * 28u = 140 uur

Literatuur

  • W.-L. Chong & T.-W. Ngo (red.), China in Verandering – Balans en Toekomst van de Hervormingen (Almere: Uitgeverij Parthenon, 2008)

  • Overige leesopdrachten

Toetsing

  • actieve deelname + paper opzet (15%)

  • mondelinge presentatie (25%)

  • werkstuk (60%)
    Beoordeling (dat wil zeggen een eindcijfer voor het hele blokje) wordt alleen gegeven als de student alle onderdelen uitgevoerd heeft. Deelcijfers kunnen het ontbreken van enig onderdeel niet compenseren.

Rooster

Zie het collegerooster op de website van TCC voor dag, tijd en locatie.

Contact

Bij de docent prof.dr. S.R. Landsberger.

Een overzicht/studiehandleiding volgt een maand voor aanvang van dit college.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via U-twist. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Blackboard

Voor gedetailleerd weekoverzicht en de opdrachten.

Opmerkingen

Geen