Studiegids

nl en

Cultuurfilosofie

Vak
2009-2010

Beschrijving

De naam globalisering is betrekkelijk nieuw, maar het proces zelf is al een aantal eeuwen onderweg en als zodanig grondig onderkend door filosofen. Dit laatste kan verbazen. Is globalisering namelijk niet bij uitstek het terrein van historisch, economisch en sociaal-politiek onderzoek? Toch beperkt de moderne wijsbegeerte zich na haar breuk met de metafysica bij Kant niet tot wetenschapsfilosofie en ethiek. Zij kent nog een andere traditie, een die de metafysische diepgang in een geschiedfilosofische transformatie heeft bewaard. Michel Foucault heeft deze traditie aangeduid als een ontologie du présent’, een ontologie van het heden. Hij ziet haar ontspringen in het beroemde opstel van Kant,Beantwortung der Frage “Was ist Aufkläring?”’.

In het college zal dit opstel het vertrekpunt vormen, waarna nog drie andere posities, telkens aan de hand van primaire teksten, worden belicht, die van Hegel, Marx en Nietzsche. Wat gaat er over de aardbol? Vanuit Kant beschouwd is dat het verlichtingsideaal van wereldburgerschap’. Maar wat te denken van Marx, die een aantal decennia later aandacht vraagt voor hetkosmopolitisch’ worden van de kapitalistische productiewijze, of Nietzsche die heel het proces heeft aangemerkt als verbreiding van het `Europese nihilisme’?

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toegangseisen

-

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Literatuur

Reader Aufklärung/Entfremdung/Nihilismus (verkrijgbaar tijdens het college).

Toetsing

Twee take home tentamens

Rooster

Zie Collegeroosters wijsbegeerte

Informatie

Dr. G.T.M. Visser ( g.t.m.visser@phil.leidenuniv.nl )

Aanmelden

Inschrijving via U-twist, zie aanmeldingsprocedure

Blackboard

– ### Opmerkingen

Deze cursus is onderdeel van de trajecten I en II van de BA Wijsbegeerte. Daarnaast is de cursus een verplicht onderdeel van de minor Ethiek, politiek en cultuur. Filosofie van het menselijk handelen.