Studiegids

nl en

Eindwerkstuk

Vak
2009-2010

Student schrijft een wetenschappelijk betoog en houdt een presentatie over een in overleg met de docent vastgestelde vraagstelling.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Referaat-werkstuk.

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Leerdoelen

Het ontwikkelen van schriftelijke en mondelinge vaardigheden door het opstellen van een wetenschappelijk essay van een redelijke omvang (max 10000 woorden) en het houden van een wetenschappelijk betoog.

Literatuur

Nader op te geven.

Toetsing

Werkstuk na het tweede blok.

Informatie

Docentmentor drs. Th.J.H. Krispijn of de docent.

Blackboard/webpagina

Niet van toepassing.

Overzicht

De docent begeleidt de student bij de keuze van het onderwerp, de lay-out, de opzet en de literatuur bij het werkstuk.
De student geeft op afgesproken momenten voortgangsrapportages en levert binnen de gestelde tijd de definitieve versie van zijn/haar werkstuk in in de daarvoor gebruikelijke vorm (met tekstverwerkingsprogramma opgestelde geprinte versie). De docent bespreekt met de student zijn schriftelijke beoordeling.

Opmerkingen

  • Aanmelden via U-twist.

  • Bij voldoende belangstelling kan een (aparte) cursus in het Engels georganiseerd worden.