Studiegids

nl en

Aramees 1: Syrisch

Vak
2009-2010

Syrisch is de klassieke vorm van het Aramees die door vele christelijke gemeenschappen in het Midden-Oosten werd en wordt gebruikt in de literatuur, wetenschap en liturgie. Deze cursus biedt een beknopte inleiding in de geschiedenis van het Syrisch, intensieve training in de Syrische schrift-, klank- en vormleer, syntaxis en eerste lectuur.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

A la Carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus beheerst de student de stof van Robinson’s Paradigms and Exercises in Syriac Grammar, d.w.z. hij leest vlot Syrisch (in gevocaliseerd Serto), kan de taal situeren tussen andere Aramese taalvormen en de inhoud binnen het specifiek Syrisch-christelijke milieu. Tevens komt hij in aanraking met de historische grammatica van het Aramees.

Literatuur

  • J. F. Coakley, Robinson’s Paradigms and Exercises in Syriac Grammar. Fifth Edition. (paperbackeditie; Oxford 2003) ISBN 0-19-926129-6.

  • R. Payne Smith, A Compendious Syriac Dictionary (Oxford, 1903 of later, of de herdruk van Eisenbrauns, Winona Lake, 1998) of L. Costaz, Dictionnaire syriaque-français/Syriac-English Dictionary (2e druk, Dar el-Machreq, 1986 of later).

Toetsing

Schriftelijk tentamen met vertaling en open vragen.

Informatie

Prof. dr. H. Gzella Telefoon: 071 – 527 2255.

Blackboard/webpagina

Niet van toepassing.

Overzicht

Gedurende het hele semester wordt gewerkt aan de hand van Robinson en de stof door de docent nader toegelicht. De oefeningen worden thuis voorbereid. Daarnaast worden een paar algemene artikelen thuis gelezen, en tijdens het college wordt er ook aan een langere Syrische tekst begonnen.

Opmerkingen

Aanmelden via U-twist.