Studiegids

nl en

Academische vaardigheden

Vak
2009-2010

In dit onderdeel worden academische vaardigheden geoefend. Zowel schriftelijke als mondelinge presentatievormen komen hierbij aan bod. De studenten krijgen instructie in het maken van een wetenschappelijk werkstuk dat is voorzien van een literatuurlijst en een notenapparaat. De studenten houden een referaat over een gekozen onderwerp aan de hand van zelf verzameld materiaal. Daarnaast wordt door middel van een introductiebezoek kennis gemaakt met enkele voor het vak relevante bibliotheken. Geoefend wordt met het zoeken, verzamelen en selecteren van relevante informatie ten behoeve van onderzoek. Ook wordt aandacht besteed aan enkele vakspecifieke internetsites en aan de ict-aspecten van het Russisch. Ten slotte leren de studenten de transcriptiesystemen voor het cyrillische schrift hanteren.
Voor dit werkcollege geldt een aanwezigheidsplicht. Om het vak te halen moet een aantal opdrachten op voldoende niveau uitgevoerd worden.

Onderwijsvorm

Werkcollege

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Leerdoelen

Zie beschrijving.

Literatuur

Verplichte literatuur:

 • P. de Buck e.a., Zoeken en schrijven. Handleiding bij het maken van een historisch werkstuk (10e druk, HB Uitgevers; Baarn 2002 of latere druk) ISBN: 905574249x, ca. 25 euro bij de boekhandel.

 • Jos Schaeken, Transliteratie van het cyrillische alfabet. Hier te downloaden

Literatuur voor het werkstuk:

 • Albert Resis, ‘Lenin on Freedom of the Press’, The Russian Review 36 (1977) 274-296.

 • Peter Kenez, The birth of the Propaganda State. Soviet Methods of Mass Mobilization, 1917-1929 (Cambridge 1985) 35-44.

 • John L.H. Keep ed., The Debate on Soviet Power. Minutes of the All-Russian Central Executive Committee of Soviets. Second Convocation, October 1917 – January 1918 (Oxford 1979) 68-79 en 293-301.
  Deze literatuur is te downloaden via de blackboardsite van dit college en ligt ter inzage en kopiëring in de bibliotheek van het IOERR in het Kamerlingh Onnesgebouw (Steenschuur 19)

Geadviseerd wordt de volgende literatuur te raadplegen:

 • Het groene boekje. Woordenlijst Nederlandse taal (Den Haag 2005) ook gratis raadpleegbaar op: www.woordenlijst.org

 • Jan Renkema, Schrijfwijzer (4e herziene uitgave, Den Haag 2002) of idem, Schrijfwijzer Compact (Den Haag 2005)

 • Websites van de Nederlandse Taalunie: www.taaladvies.net en het Genootschap Onze Taal: www.onzetaal.nl/advies

 • Umberto Eco, Hoe schrijf ik een scriptie (vert. uit Italiaans, Amsterdam 1985)
  Zie verder ook Studiemateriaal online: www.slavisch.leidenuniv.nl

Verder zie Blackboard.

Toetsing

Opdrachten, referaat, werkstuk.

Informatie

Per e-mail bij de docent of de studiecoördinator.

Blackboard/webpagina

De cursus wordt aangeboden in Blackboard.

Overzicht

College-overzicht:

Wo. 9 september
Kern
Inleiding: vaardigheden en Gedrukte bronnen en hulpmiddelen

Wo. 16 september
Kern
Werkstuk: Zoeken en schrijven, hfdstk. 1-2 en artikel Resis

Wo. 23 september
Kern
Werkstuk: Zoeken en schrijven, hfdstk. 3 en boekfragment Kenez

Wo. 30 september
Kern
Werkstuk: Zoeken en schrijven, hfdstk. 4 en bronfragment Keep

Wo. 7 oktober
Hinrichs
Bibliotheekcollege in UB: instructie bibliografisch onderzoek

Wo. 14 oktober
Hinrichs
Bibliotheekcollege in UB: bespreking bibliografische zoekopdrachten

Wo. 21 oktober
Vrij in verband met tentamenweek en/of herfstvakantie

Ma. 26 oktober
Inleveren werkstuk bij Kern

Wo. 28 oktober
Hendriks
Transcriptie: Cyrillisch schrift en nieuwe media

Wo. 4 nov.ember
Hendriks
Transcriptie: bespreking opdrachten

Wo. 11 november
Boele
Instructie referaten: naar aanleiding van het vak Russische literatuurgeschiedenis

Wo. 18 november
Boele
Referaten

Wo. 25 november
Boele
Referaten

Wo. 2 december
Boele
Referaten

Wo. 9 december
Boele
Referaten

Wo. 16 december
Boele
Referaten