Studiegids

nl en

Inleiding Russische Letterkunde

Vak
2009-2010

Dit college biedt de studenten een eerste kennismaking met de Russische literatuur vanaf de eerste werken uit het Kiëvse Rijk tot en met die uit de tijd van de Sovjetunie en het huidige Rusland. Het accent zal liggen op de 19e en de 20e eeuw waarbij ruim aandacht zal worden besteed aan grote namen als Dostoevskij, Tolstoj en Čechov.

Rooster

Dit college is ook onderdeel van de minor Slavische talen en culturen.

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

A la carte- en Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte-onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

Het verwerven van een basiskennis van de Russische letterkunde. In de bachelorfase wordt het vakgebied verder uitgediept in de BA-cursussen Cultuurkunde (2e jaar) en Letterkunde (3e jaar). De masterfase biedt verder een gespecialiseerde cursus op het terrein van de Russische letterkunde.

Literatuur

  • Arthur Langeveld/ Willem G. Weststeijn, Moderne Russische Literatuur. Van Poesjkin tot heden. Pegasus, Amsterdam, 2005. – Leeslijst Russische verhalen. Deze wordt in elektronische vorm beschikbaar gesteld (Black Board) – 2 romans of novelles naar keuze (voor de opdrachten)

Toetsing

Deelnemers leveren twee keer een boekbespreking in (lengte 1500 – 2000 woorden).
Schriftelijk tentamen over de collegestof, het handboek van Langeveld en Weststeijn en de leeslijst Russische verhalen.
Eindcijfer wordt vastgesteld aan de hand van het tentamenresultaat (2 x) en de tweede boekbespreking (1x).

Informatie

Bij de docent: O.F.Boele@hum.leidenuniv.nl

Blackboard/webpagina

De cursus zal ondersteund worden door Blackboard.