Studiegids

nl en

Mondelinge taalvaardigheid Russisch 1A

Vak
2009-2010

Het vak mondelinge taalvaardigheid, dat de onderdelen spreekvaardigheid, luistervaardigheid en uitspraak omvat, wordt gegeven in het talenpracticum. Dit biedt de mogelijkheid intensief gebruik te maken van audio- en videomateriaal.
Om het programma met goed gevolg te kunnen afronden, moet de student zich voorbereiden op de colleges, waarvoor een aanwezigheidsplicht geldt.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

A la carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus wordt van de student verwacht dat hij tenminste voldoet aan niveau A1 (gesproken interactie) en niveau A2 (gesproken productie) van het Common European Framework of Reference.
In de bachelorfase worden spreek- en luistervaardigheid verder uitgebouwd in de tweedejaarscursus Taalvaardigheid 2C: mondelinge taalvaardigheid en de derdejaarscursus Taalvaardigheid 3: mondelinge taalvaardigheid

Literatuur

Klanken en intonatie van het Russisch. Bewerking van E.A. Bryzgunova, Zvuki i intonatsia Russkoj rechi, Moskva, 1969. Herziene uitgave, 1990.
Aanvullend materiaal

Golosa, A Basic Course in Russian Book 1, Richard Robin e.a., 4th ed., ISBN 0-13-198628-7
+ Student Activities Manual, Pearson/Prentice Hall, 4th ed., ISBN 0-13-198629-5

Toetsing

Deel PMTA wordt afgesloten door één tentamen, waarbij vooral de uitspraak wordt beoordeeld.
PMTB, dat plaatsvindt na afloop van het tweede semester, bestaat uit drie onderdelen: spreekvaardigheid, luistervaardigheid en uitspraak. Cijfer wordt mede bepaald door actieve deelname in de klas (50%)

Informatie

Studiecoördinator, mw. drs. T. Bouma (T.Bouma@hum.leidenuniv.nl)

Blackboard/webpagina

De cursus zal ondersteund worden voor Blackboard.