Studiegids

nl en

American Studies Lecture Series

Vak
2009-2010

Gemiddeld eens in de twee jaar wordt een reeks van dertien, wekelijkse gastlezingen georganiseerd over een actueel Amerikaans thema. Deze lezingen worden verzorgd door prominente Amerikaanse en andere internationaal bekende wetenschappers. Deze lezingenreeks is interdisciplinair van aard en uniek voor Europa. De thema’s worden met zorg gekozen zodat zij aansluiten bij, en verdieping bieden op onderwerpen die in de verplichte cursussen in Blok I al behandeld zijn en zich lenen voor een interdisciplinaire benadering (geschiedenis, literatuur, film, cultuur). In het recente verleden zijn bijv. lezingenreeksen georganiseerd over The Civil Rights Movement en The African Diaspora: Black Cultures in the Americas. In Amerikaanse verkiezingsjaren wordt meestal een lezingenreeks georganiseerd die daaraan gerelateerd is, bijv. recentelijk The Making of American Presidents en Democracy in America. Voor het voorjaar van 2010 staat weer een lezingenreeks op het programma. In jaren waarin de lezingenreeks wordt aangeboden kunnen studenten de lezingenreeks als keuzevak volgen in plaats van de cursus American Intellectual History.