Studiegids

nl en

Wetenschapsfilosofie

Vak
2009-2010

Beschrijving

De moderne wetenschappen leveren de meest systematische en gedetailleerde kennis op die mogelijk lijkt. Zij berusten echter op expliciete en impliciete vooronderstellingen die de kritische aandacht van filosofen verdienen. De wetenschapsfilosofie tracht een volledig en overtuigend beeld te geven van de grondslagen en methoden van de wetenschappen. In deze cursus zal wekelijks een centraal probleem van de hedendaagse wetenschapsfilosofie aan de orde gesteld worden. Verder zal de betekenis van de wetenschapsfilosofie voor bredere wijsgerige vraagstellingen worden toegelicht.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toegangseisen

-

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Literatuur

  • Alan F. Chalmers, What Is This Thing Called Science? 3e ed. Buckingham: Open University Press, 1999. ISBN 0335201091 (pbk).

  • Verdere literatuur zal tijdens de colleges op Blackboard ter beschikking worden gesteld.

Toetsing

  • schriftelijk deeltentamen met essayvragen (20%)

  • schriftelijk eindtentamen met essayvragen (80%)

Rooster

Zie Collegeroosters wijsbegeerte

Informatie

Dr. J.W. McAllister ( j.w.mcallister@phil.leidenuniv.nl )

Aanmelden

Inschrijving via U-twist, zie aanmeldingsprocedure

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • het beschikbaar stellen van de visuele presentaties van de docent

  • het beschikbaar stellen van aanvullende literatuur

  • het beschikbaar stellen van een proeftentamen

Opmerkingen

Deze cursus is onderdeel van de trajecten I en II van de BA Wijsbegeerte

De cursussen Epistemologie en wetenschapsfilosofie I en II worden vanaf 2009-2010 gesplitst in een cursus Epistemologie (eerste jaar) en een cursus Wetenschapsfilosofie (tweede jaar). Studenten Wijsbegeerte of WBW, of studenten in het schakelprogramma die in 2008-2009 de cursus Epistemologie en wetenschapsfilosofie I hebben gevolgd, kunnen in 2009-2010 zonder problemen de cursus Wetenschapsfilosofie volgen. De docent zorgt ervoor dat er geen overlap zal zijn wat betreft het onderdeel wetenschapsfilosofie en voorziet in aanvullende kennis over het onderdeel epistemologie d.m.v. een te bestuderen boek.