Studiegids

nl en

Politieke filosofie

Vak
2009-2010

Beschrijving

Dit college behandelt de belangrijkste hedendaagse normatieve theorieën binnen de politieke theorie. De nadruk zal liggen op de vraag hoe een rechtvaardige samenleving eruit ziet. Aan de orde komen (politiek) liberalisme (met name John Rawls alsmede de reactie op zijn werk), communitarisme, multiculturalisme, conservatisme en feminisme. Daarnaast worden enkele kernconcepten uit de hedendaagse politieke theorie besproken: vrijheid, gelijkheid, democratie.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toegangseisen

-

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Literatuur

Alle literatuur wordt via Blackboard ter beschikking gesteld.

Toetsing

  • Aanwezigheid (verplicht);

  • Tussentoets over eerste deel van de stof (50%), inclusief hetgeen in de colleges ter sprake is gekomen.

  • Afsluitend schriftelijk tentamen over tweede deel van de stof (50%), inclusief hetgeen in de colleges ter sprake is gekomen.

NB: om de cursus met succes af te ronden dient voor de onderdelen 2 en 3 ten minste een 5 te worden gescoord; het uiteindelijke cijfer is het rekenkundige gemiddelde van 2 en 3.

Rooster

Zie Collegeroosters wijsbegeerte

Informatie

Dr. B.J.E. Verbeek ( b.verbeek@phil.leidenuniv.nl )

Aanmelden

Inschrijving via U-twist, zie aanmeldingsprocedure

Blackboard

Alle materialen, opdrachten, teksten en overige informatie over deze cursus, inclusief resultaten van opdrachten en tentamens worden via Blackboard aangeboden.

Opmerkingen

Deze cursus is onderdeel van de trajecten I en II van de BA Wijsbegeerte. Daarnaast is de cursus een verplicht onderdeel van de minor Ethiek, politiek en cultuur. Filosofie van het menselijk handelen.

De cursus is uiterst geschikt voor zowel studenten wijsbegeerte als studenten politicologie en bestuurskunde.