Studiegids

nl en

Klassieke teksten : Leibniz, Locke en Spinoza

Vak
2009-2010

Beschrijving

Blok 3: Leibniz (Sleutels)
G.W. Leibniz (1646-1716) was een van de meest veelzijdige en geniale geleerden van zijn tijd. Hij vond de differentiaalrekening uit, de binaire getallen en de computer, hij verdedigde Einstein tegen Newton en bedacht wat tegenwoordig kinetische energie heet. Berucht is Leibniz’ bizarre metafysica, de monadenleer: de theorie dat het universum bestaat uit ontelbare, vensterloze, spirituele, ondeelbare krachtcentra, de ‘monaden’, geordend in een onwrikbaar harmonieus verband. In dit werkcollege bestuderen we een van de basisteksten uit Leibniz’ oeuvre, de Discours de métaphysique (ca. 1686). De tekst is een kaleidoscoop van de zeventiende-eeuwse filosofie, terwijl er ook het nodige Aristotelische en scholastische gedachtengoed in wordt aangetroffen. Op basis van een nauwgezette lezing van de tekst, klassikaal en aan de hand van wekelijkse opdrachten, maken de deelnemers een Nederlandse vertaling met noten en toelichting. Als basistekst dient naast het Franse origineel een Engelse werkvertaling.

Blok 4 Tolerantiedenken in de zeventiende eeuw
(Van der Schaar)
Tijdens het college worden klassieke teksten over tolerantie van Locke en Spinoza gelezen. Vragen die bij het college aan de orde komen zijn: Wat houdt tolerantie in voor Locke en Spinoza? Wie van de twee heeft een radicalere opvatting van tolerantie? Hoe kunnen we deze opvattingen over tolerantie in de historische context plaatsen? En wat is de relatie tussen de opvatting van tolerantie en andere wijsgerige thema’s van deze denkers? Uiteindelijk komt ook de vraag aan de orde hoe we zeventiende eeuwse opvattingen over tolerantie kunnen relateren aan de moderne discussie over dit onderwerp.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toegangseisen

-

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Literatuur

Blok 3

  • G.W. Leibniz, Discours de métaphysique (ca. 1686).
    De oorspronkelijke Franse tekst wordt tezamen met een Engelse werkvertaling via Blackboard beschikbaar gesteld. Tevens wordt een geannoteerde Nederlandse vertaling als reader beschikbaar gesteld.

Blok 4
John Locke, ‘An Essay on Toleration, (1667), in: Locke, Political Essays, ed. M. Goldie, 1997, 134-159.
John Locke, Brief over Tolerantie (1685), Damon, 2004.
Spinoza, Tractatus Theologico-Politicus, hfst. 20.

Toetsing

Blok 3
Wekelijkse thuisopdrachten (vertaling + annotatie), die op basis van klassikale bespreking moeten worden bijgewerkt en als schriftelijk eindverslag worden ingeleverd.

Blok 4
Paper
De participatie tijdens het college heeft invloed op het cijfer met maximaal 1 punt. Dus, bij een heel goede bijdrage op het college kan het cijfer van het paper van een 7 naar een 8 worden verhoogd; met een slechte bijdrage kan de 7 een 6 worden.

Rooster

Zie Collegeroosters wijsbegeerte

Informatie

Dr. J.J.M. Sleutels ( jan@sleutels.com )
Dr. M.S. van der Schaar ( m.v.d.schaar@phil.leidenuniv.nl )

Aanmelden

Inschrijving via U-twist, zie aanmeldingsprocedure

Blackboard

Blok 3
Alle studiemateriaal wordt beschikbaar gesteld via Blackboard.

Blok 4

-

Opmerkingen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor bachelorstudenten Wijsbegeerte (BA1 traject 2 en BA2), WBW en het schakelprogramma.