Studiegids

nl en

Panorama van de Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd

Vak
2009-2010

Beschrijving

De studie van de middeleeuwen en vroegmoderne tijd heeft zich in de afgelopen decennia steeds meer ontwikkeld tot een vorm van cultuurgeschiedenis, waarin traditionele benaderingen als de institutionele, politieke, juridische, literatuurhistorische, theologische of kunsthistorische sterk met elkaar in verband zijn komen te staan. In deze hoorcollegereeks wordt de cultuurgeschiedenis tussen 800-1700 door docenten uit diverse disciplines belicht. Daarbij krijgen vragen rond continuïteit en discontinuïteit bijzondere aandacht.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toegangseisen

Geen.

Leerdoelen

  • Kennis van en inzicht in de cultuurgeschiedenis van middeleeuwen en vroegmoderne tijd.

  • Kennis van en inzicht in interdisciplinaire benaderingen.

Studielast

5 ECTS

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Rooster

Semester I, maandag 18.45-20.30. Zaal: Lipsius/307.

Informatie

Bij de cursuscoördinator prof.dr. W. van Anrooij / tel. 071-5321843) of bij de coördinator van de minor Europa in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd (dr. J.G.A.M. Jacobs, 071-5272498).

Aanmelden

Aanmelden via U-Twist

Opmerkingen

Deze cursus is verplicht voor studenten die de minor Europa in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd volgen.
Het programma is hier (pdf) te vinden.