Studiegids

nl en

Transmissie en transformatie van cultuur in Europa en de Islamitische wereld, 800-1700

Vak
2009-2010

Beschrijving

In de middeleeuwen en vroegmoderne tijd voltrok zich een aantal fundamentele transformaties in de Europese cultuur: verstedelijking en staatsvorming, renaissances in kunst en letterkunde, revoluties in wetenschap en filosofie, de opkomst van universiteiten en dr drukpers, contacten met de wereld buiten Europa en de scheuring van de christelijke wereld. Cultuurwetenschappers hebben altijd beklemtoond dat die ontwikkelingen met elkaar waren verknoopt, maar zijn wel steeds van gedachten veranderd over de manier waarop ze met elkaar in verband moeten worden gebracht. In dit college kijken we aan de hand van zes studies over culturele verandering hoe wetenschappers daarbij te werk zijn gegaan. Het college biedt daarmee tegelijkertijd inzicht in een aantal ‘klassieke’boeken uit de cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen en vroegmoderne tijd.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toegangseisen

Geen.

Leerdoelen

  • Kennis van wetenschappelijke discussies over transmissie en transformatie van cultuur in Europa en de Islamitische wereld in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd.

  • Kennismaking met een aantal klassieke werken over de cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd

Literatuur

Op het college zullen de volgende boeken worden behandeld. De boeken zullen apart worden gezet in de UB, maar het verdient aanbeveling de boeken zelf aan te schaffen.

  • Jakob Burckhardt, De cultuur van de Renaissance in Italië (1860)

  • Stephen C. Jaeger, The Origins of Courtliness. Civilizing trends and the formation of courtly ideals, 939-1210 (1989)

  • Elisabeth Eisenstein, The printing revolution (1983)

  • Benjamin Kaplan. Divided by faith. Religious conflict and the practice of toleration in early modern Europe (2007)

  • Peter Burke, Languages and communities in Early Modern Europe (2004)

  • Anthony Grafton, New worlds, ancient texts. The power of tradition and the shock of discovery (1992)

Studielast

10 ECTS

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Rooster

Semester II, maandag 18.45-20.30. Locatie: Lipsius 228.

Informatie

Bij de cursuscoördinator, prof.dr. J.S. Pollmann (j.s.pollmann@hum.leidenuniv.nl, tel. 071-5272740).

Aanmelden

Via U-Twist.

Blackboard

Op Blackboard staan instructies over de voorbereiding van de colleges

Opmerkingen

Deze cursus is verplicht voor studenten die de minor Europa in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd volgen.