Studiegids

nl en

Mediëvistiek: Hoogtepunten van de middeleeuwse kunst

Vak
2009-2010

In dit hoorcollege wordt een overzicht gegeven van de middeleeuwse kunst van het westen en het nabije oosten aan de hand van een aantal hoogtepunten van de architectuur, beeldhouwkunst, kunstnijverheid en schilderkunst, van de vroegchristelijke periode tot het begin van de zestiende eeuw. Aan de orde komen zaken als de vroegchristelijke basilieken in Rome en hun inrichting, het Book of Kells, de moza?en van Ravenna, de Omayyadenmoskee in Damascus en de woestijnkastelen, de romaanse sculptuur in Frankrijk, de Franse kathedralen en de Ste Chapelle in Parijs, kruisvaarderskastelen, het Alhambra te Granada, de miniatuurkunst van de gebroeders van Limburg, de meester van Fl?lle en tot slot Jeroen Bosch en Bruegel. Tevens wordt, met de Bamberger Reiter als voorbeeld, ingegaan op de verschillende methoden van de kunstgeschiedenis.

Rooster

Maandag: 15.00-17.00
Week 9, 10, 12-16 in Huizinga 004
Week 1,3-7 Vrieshof4/004a

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

A la Carte- en Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden [hier](http://www.letteren.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte/alacarte_inschrijven.jsp meer) informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden [hier](http://www.letteren.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/inschrijven.jsp meer) informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Leerdoelen

De student krijgt een overzicht van de ontwikkeling van de middeleeuwse kunst van 400 tot 1550 in oost en west alsmede inzicht in de methoden van de kunstgeschiedenis. Ook krijgt de student inzicht in het functioneren van kunst, en de relatie tussen kunstenaar en opdrachtgever en leert de student kijken en begrijpen.

Literatuur

De literatuurlijst wordt uitgedeeld tijdens het eerste college.

Informatie

Dr. E. den Hartog e.den.hartog@let.leidenuniv.nl